Jonas Hedlund

Trafikplanerare
jonas.hedlund@tyrens.se

Jonas Hedlund är trafikplanerare med inriktning mot cykel- och kollektivtrafikplanering. Sedan mitten av 00-talet har han arbetat hela vägen från strategisk planering ner till utformning, alltid med en passion för ett mer hållbart resande. Vinnare av Trafiktekniska föreningens Trafikpris 2024.