Christian Rydberg

Christian Rydberg har i snart 10 år jobbat med stadsplanering i alla dess former och skeden. Han inledde sin bana som planarkitekt i Stockholmskommunen Nacka i början av dess mest expansiva fas någonsin. Som konsult för Tyréns han han breddats, både geografiskt och sett till typ av uppdrag och kunder, från tidiga visioner och program, till strategier, bebyggelseförslag och genomförbara detaljplaner, alltid på jakt efter större förståelse och nya tillämpbara kunskaper om arkitekturen och stadsbyggnadskonsten i stort.