Christian Rydberg

Stadsplanerare och bitr. rektor för Arkitekturakademin
Christian.Rydberg@tyrens.se

Christian Rydberg har sedan 2012 jobbat med stadsplanering i alla dess former och skeden. Han inledde sin bana som planarkitekt i Stockholmskommunen Nacka, i början av dess mest expansiva fas någonsin. Som konsult för Tyréns har han breddats, både geografiskt och sett till typ av kunder och uppdrag, från processledning av stora stadsutvecklingsprojekt, till framtagande av konkreta detaljplaneförslag, alltid på jakt efter större förståelse och nya tillämpbara kunskaper om arkitekturen och stadsbyggnadskonsten i stort. Christian finns huvudsakligen på avdelningen Plan- och exploatering i Stockholm och driver Tyréns Arkitekturakademi.