Jessica Ekberg

Uppdragschefen Jessica Ekberg har över 20 års erfarenhet av arbete i uppdragsledande och samordnande roller där fokus har legat på uppdrag inom infrastruktur. Hon har som roligast på jobbet när hon får lära sig nya saker om både teknik och människor och sådana tillfällen dyker upp hela tiden, om man bara är uppmärksam på dem. Sedan flera år tillbaka har Jessica arbetat med olika skeden och olika delar av Västlänken, och att bygga en gigantisk järnvägsanläggning mitt i centrala Göteborg bjuder ständigt på lärorika utmaningar.