Disclaimer

Ståndpunkter i denna blogg är antingen Tyréns eller enskilda medarbetares egna åsikter.

Om det är någon annans, till exempel en uppdragsgivares, åsikt som ges uttryck för så framgår det. Tyréns behöver nödvändigtvis inte dela de åsikter eller ställningstaganden som finns på bloggarna och sidorna kan rymma enskilda medarbetares personliga ställningstagande och reflektioner. Tyréns bloggar innehåller länkar till andras sajter, bloggar och liknande, vars innehåll vi inte ansvarar för.

Läs mer i Tyréns integritetspolicy >>