Karl Graah-Hagelbäck

Karl Graah-Hagelbäck är avdelningschef och uppdragsansvarig konstruktör på Tyréns med lång erfarenhet från stora komplexa projekt som överdäckningar, stationsbyggnader och broar.