Anna Olsson

Avdelningschef stadsutveckling
anna.olsson@tyrens.se

Anna Olsson är landskapsarkitekt LAR/MSA och har arbetat i över 20 år främst som konsult i samhällsbyggnadsbranschen och de senaste 10 åren som chef för avdelningar med både arkitekter och ingenjörer. Anna har arbetat i snart 5 år på Tyréns som avdelningschef för Stadsutveckling i Malmö. Utöver chefsrollen arbetar Anna i uppdrag som teknikansvarig landskapsarkitekt, granskare och uppdragsansvarig. Anna betraktar sig som generalist i sitt yrkesutövande landskapsarkitekt, men har ett särskilt intresse för multidisciplinära projekt där man ges möjlighet till ständigt lärande av kollegor inom andra kompetensområden.