Välkommen till våra konsultbloggar

Vi är konsulter inom samhällsbyggnad. På www.tyrens.se hittar du mer information om alla våra kompetensområden och vad vi hjälper våra kunder med. Välkommen till bloggen!

Kort om Tyréns

Tyréns är ett av Sveriges ledande konsultföretag inom samhällsbyggnad. I samspel med kunder och partners skapar vi hållbara lösningar inom stadsutveckling och infrastruktur. Vi har 3 000 medarbetare och verksamhet i Sverige, England, Estland, Litauen och Polen.

Tyréns är stiftelseägt och vår ägandeform gör det möjligt för oss att satsa målmedvetet på forskning och utveckling inom samhällsbyggnadsområdet. Vi drivs av nyfikenhet och har ett nära samarbete med universitet och högskolor.