Jesper Johansson

Hållbart resande/Mobility management
jesper.johansson@tyrens.se

Jesper Johansson har jobbat med beteendepåverkansåtgärder och hållbar mobilitet över 20 år i Sverige och utomlands. Fokus har varit på att hjälpa kommuner, regioner och arbetsgivare att minska sin klimatpåverkan genom att implementera och öka andelen hållbar mobilitet.