En guldstaty föreställande en cyklist.

Sveriges bästa cykelstäder – Så känner du igen dem

Nyss utsågs kommunen Helsingborg till Sveriges bästa cykelfrämjarkommun. Men är Helsingborg Sveriges främsta cykelstad för det? Vi reder ut begreppen och ger oss i kast med att beskriva vad som gör en stad bäst på cykling. Åtta punkter.

En medalj med en cykel på. Av Dall-e 2

En medalj med en cykel på. Skapad av Dall-e 2

1. Det är många som cyklar

I en cykelstad ska en stor del av resorna såklart ske med cykel. Det får väl ändå anses vara det viktigaste och listan skulle kunna avslutas här. Men inte riktigt, för hög andel cykeltrafik kan också ha sin förklaring i vad staden har för befolkning. Städer som Uppsala, Lund och Malmö har alla ungefär lika hög andel cykeltrafik som Köpenhamn. Men som bekant har Uppsala och Lund en god samling studenter, vilka cyklar mer än andra grupper. I Uppsala sker 50 procent av studenternas resor med cykel och i Lund över 40 procent och eftersom de är så många i de städerna drar de givetvis upp snittet avsevärt. Sen är det ändå helt klart många som cyklar i de städerna. Men min tanke är alltså att en hög andel cykelresor inte räcker för att utse den bästa cykelstaden.

2. Det finns mycket inom cykelavstånd

Cykeln är något man väljer om resan är lagom lång: Inte för kort för då går man, och inte heller för lång för då väljer man bil eller kollektivtrafik. En nyckel för att öka cykelandelen är helt enkelt att se till att vardagens alla göromål finns inom gång- och cykelavstånd för då kommer cyklandet mer eller mindre av sig självt. Du känner ju till ambitionen om 15-minutersstaden. Här har inte trafikplaneringen mycket att bidra med utan det är snarare en samhällsplaneringsfråga. Städer som utmärker sig här är exempelvis bruksorter där många bor nära arbetet och kan cykla dit. Trafas tillgänglighetsindex och så kallade potentialstudier ger nyckeltal kring detta.

3. Goda förutsättningar att cykla

Sen måste det givetvis finnas anständig cykelinfrastruktur. Och då menar jag inte bara cykelvägar utan hög cykelbarhet på en stor del av gatunätet. Lite raljerande kan cykelvägar till och med snarare ses som en lösning att ta till när trafikmiljön är för bedrövlig och för biltillvänd att ingen annan lösning finns att tillgå. Mängden cykelväg kan snarare ur det perspektivet därför ses som en indikator på hur biltillvänd staden är, alltså hur cyklistfri framfart biltrafiken kan få. Och det är ju inte cykelvägar som gör det trevligt att gå eller cykla i centrala Visby eller Söderköping utan det beror på få och långsamtgående bilar. Eller tänk på de hundratals byar här och var i Sverige som helt saknar cykelvägar: Man går, cyklar och spelar bandy mitt i gatan och flyttar sig när en bil kommer.

Med den utsvävningen gjord vill jag ändå nämna att bra cykelvägar är avgörande för att vara en bra cykelstad. Främst vill jag lyfta ett fint och sammanhållet huvudcykelnät som kan fungera som en stomme för stadens trafiksystem tillsammans med kollektivtrafikens linjenät. Cykelvägnätets funktion går att mäta med tillgänglighetsstudier och huvudvägnätets standard med Cykelfrämjandets cykelvägsanlys. Från NVDB kan du också hämta kilometer cykelväg per stad, vilket också 2030-sekretariatet gjort, men jag skulle rekommendera att även inkludera cykelvänlig blandtrafik om du tar fram ett nyckeltal.

En sorts illustration av en cykelvänlig stad. Skapad av Dall-e 2

4. Folk gillar staden som cykelstad

Det viktiga kanske inte är att det är bra att cykla i en stad, utan att folk tycker att det är bra att cykla där. Hur mycket stadens cyklister uppskattar sin stad mäter Cykelfrämjandet årligen i Cyklistvelometern. Bäst år 2020 var Örebro följt av Malmö. Även 2030-sekretariatet följer upp detta och i deras undersökning är Lomma, Forshaga och Linköping i topp.

5. Experter tycker att staden är bra

En variant på att cyklister gillar staden är att experter gillar staden som cykelstad. Ett exempel på en sådan rankning är Copenhagenize index. Nu finns inte längre någon svensk stad på listan men för några år sedan kvalade Malmö in som världens sjätte bästa cykelstad.

6. Hög relativ attraktivitet

Jag tycker inte heller att det räcker med att staden i sig är bra för cyklister. För att många ska välja cykeln måste cykeln vara ett attraktivt val jämfört med alternativen. Exempel på knuffande faktorer kan vara få bilparkeringsplatser, trängselavgifter, bilköer, många avstängda eller enkelriktade gator, bedrövlig kollektivtrafik. Allt sånt som gör cykeln till ett mer rimligt alternativ. Jag tror att tunnelbanan var en avgörande faktor till varför det var Köpenhamn och inte Stockholm som blev en prominent cykelstad. Varför skulle någon vilja cykla med ett så flott alternativ? Men snart möts de kanske igen: Stockholm har på relativt få år verkligen vuxit som cykelstad och i Köpenhamn växer tunnelbanan fram år för år.

Bronsstaty över cyklist i fontän

En bronsstaty av cyklist i fontän. Skapad av Dall-e 2.

7. En annan tolkning av ordet cykelstad

En stad kan också vara en cykelstad genom att tolka begreppet lite annorlunda och flytta fokus från nyttocyklingen (vilken är den cykling som jag tänker på). Bilhuvudstaden Detroit var ju inte främst känd för att många körde bil där – vilket de också gjorde och gör – utan för att de byggde många bilar där. Ur det perspektivet sticker såklart Varberg ut som den främsta cykelstaden i Sverige. En annan tolkning kan vara att många tränings- och tävlingscyklar i eller utanför staden. Här har vi toppkandidater som Motala, Båstad och skid- och MTB-orterna i Dalarna. Men att de blir cykelstäder, så som jag ser det, är lite som att Lidingö är en promenad- eller gångtrafikstad för att de har Lidingöloppet.

8. Den kommun som anstränger sig mest

Sen kan en stad också kallas Sveriges främsta cykelstad för att kommunen anstränger sig mest av alla. Och det är precis vad Cykelfrämjandets utmärkelse om Sveriges bästa cykelfrämjande kommun mäter i Kommunvelometern där vinnaren år 2022 var Helsingborg stad. Och ambitiösa satsningar på att öka cykelns roll i samhällsplaneringen ska verkligen inte förringas. Men om jag får vara lite avvikande så är faktiskt den bästa position en kommun kan ha att vara bäst på punkterna ovan till minsta möjliga ansträngning, alltså till en låg poäng på kommunvelometern.

Som avrundning, vilka är då Sveriges bästa cykelstäder. Ja, det beror på vad du menar. En kombination av allt kanske: En stad med många cyklister, nära till det mesta, bra cykelinfrastruktur, trevlig blandtrafik, att cyklister gillar staden och att kommunen anstränger sig och har höga ambitioner.

En pokal med blommor i med en gyllende cykel bredvid

En pokal med blommor i med en gyllende cykel bredvid. Skapad av Dall-e 2.


Ps. Kul att du undrade om bilderna. Bilderna är skapade av Dall-e 2, som är en AI från OpenAI som kan skapa bilder från en text. Jag skriver alltså en bildtext och får en bild någon sekund senare. Ibland med halvlyckat resultat, ofta påfallande bra.