Johan Kjellin

Vattenspecialist
johan.kjellin@tyrens.se

Vattenspecialisten Johan Kjellin har över 20 års erfarenhet inom vattenströmning och översvämningsfrågor. Förutom rådgivning till branschen som konsult på Tyréns driver Johan ett flertal forskningsprojekt om nederbörd, översvämningar och klimatförändringar i samarbete med universitet och branschaktörer.