Tomas Kruth

Stadsutvecklare

Stadsutvecklaren Tomas Kruth har arbetat i över 20 år med processledning och utvecklingsprocesser i både städer och köpcentrum. Tomas startade som köpcentrumledare och gick vidare som konsult, lobbyist och expert inom stadsutveckling, men hela tiden med fokus på utvecklingsprocesser. Sedan februari 2017 fungerar Tomas som processledare på Tyréns.