Vad diskuteras mest bland centrumutvecklarna?

Handelns omstrukturering dominerar ofta diskussionerna kring framtidens stadsutveckling. Det var väldigt tydligt när jag i förra veckan höll en kurs i centrumutveckling åt Svenska Stadskärnor. Förutom seminarier och föreläsningar var det också diskussioner och grupparbeten kring aktuella ämnen.

För ett antal år sedan dominerades frågeställningarna av de klassiska trätoämnena parkering och öppettider. Idag har dessa ämnen fått stå tillbaka till förmån för funderingar kring handelns omstrukturering. Även när jag är ute i städer och diskuterar och föreläser så är det samma förhållande där, vad händer med handeln, undrar man.

Varför har det blivit så här? Ja, från att det var ganska enkelt att förklara säljtapp och dåliga marknadsföringskampanjer med att det var dåligt med parkeringsplatser, så vet man kanske inte riktigt vad som händer nu. Hur ska utbudet i våra städer se ut om några år? Finns min butik kvar? Hur ska jag utveckla min rörelse utifrån digitaliseringen?

Fokus på utbud och samarbete

Tillbaka till kursen i förra veckan. Det var ett 20-tal deltagande centrumutvecklare från hela landet. Vi diskuterade statistik och hur utvecklingen ser ut i våra stadskärnor. Vi diskuterade också utvecklingsverktyg, stråkutveckling och offensiv stadsplanering. Till om med lite PBL kom med på hörn. Men mest av allt diskuterade vi kultur, besöksnäring, handel, service och tjänster och hur vi ska agera för att driva utvecklingsprocesserna för att ställa om det urbana utbudet utifrån förändrade beteende och köpmönster i staden. Som en följd av detta hamnade diskussionerna så småningom i genomförandet. Hur jobbar vi för att ställa om utbudet i staden? Jag har alltid sagt att det viktigaste är oftast inte vad man gör, utan hur man gör det. Har man fokus på samverkan och samarbete så brukar lösningarna på problemen komma av sig självt mer eller mindre.

Borås är ett bra exempel

När jag är ute och föreläser så brukar jag ofta ta exempel från Borås och arbetet med deras centrumvision ”Drömmen om Borås” som jag haft förmånen att få jobba med. En framgångsfaktor i Borås är just samverkan och hur man organiserat arbetet. Att jag hade min Borås-huvtröja på mig var ju extra kul då det var första gången jag träffade Borås nya cityledare Caroline Wallin.

Så på frågan vad som är det viktigaste att göra för att utveckla framtidens städer, så säger jag tveklöst samarbeta! Det har alltid varit viktigt, men i detta paradigmskifte som stadens utbud står inför, så är det viktigare än någonsin. Samarbeta och åter samarbeta!