Hur fångar man stadens själ?

Insikter från ett rundabordssamtal i Almedalen

Fånga och utveckla det som är stadens själ, på så vis skapar du en attraktiv stad också inför framtiden. Fall inte för frestelsen att skapa en stereotyp stad och kom ihåg microperspektivet, att en stads identitet växer fram underifrån. Det är några av slutsatserna efter Tyréns rundabordssamtal under Almedalsveckan.

Alla städer har något som särskiljer den från andra, men är vi bra på att lyfta våra städers själ och historia? När människor ska beskriva stadens själ så svara de ofta genom att beskriva sin relation till stadens kvarter, parker eller platser. Känslan för staden kan alltså vara viktigare än till exempel arkitektur, gator och torg även om de fysiska kvaliteterna också har betydelse.

Under en timme en eftermiddag i början på juli, i ett varmt rum i en kulturfastighet från 1600-talet, mitt i hansestaden Visby, samlade vi ett 10-tal tänkare för att diskutera just stadens själ. Deltagarna representerade exempelvis fastighetsägare, branschorganisationer, kommuner och media. Genom de gamla fönsterrutorna letade sig bruset in från Almedalsveckan och gav en svårslagen inramning till ämnet och samtalet. Det är väl få städer som så tydligt bär fram sin själ genom de kulturella värdena som just Visby. Historien är närvarande vart man än går och stadens årsringar är tydliga från kärnan ut till ytterområdena. Så vad är stadens själ? Hur ringar vi in den?

Lyft fram och förstärk det som särskiljer din stad

Deltagarnas funderingar gav en spännande och mångfacetterad bild som svar på detta. Människors uppfattning om en plats, är det som platsen redan är. En bra väg framåt är att bygga vidare på det som finns där, lyfta fram detta och förstärka det. Man behöver jobba både utifrån ett helhetsperspektiv och på en micronivå och gå ner på de enskilda gatorna och de verksamheter som finns där. Det är underifrån som en stadsjäl och identitet växer.

Handeln har historiskt haft en stor betydelse för stadens identitet. Tillväxten har synts och känts i staden i och med att handeln blomstrat. Så ser det inte riktigt ut längre och i den kontexten blir det ännu viktigare att fylla staden med något nytt. Det är när man utvecklar staden och skruvar på utbudet som det blir viktigt att arbeta utifrån en vision som tar sin utgångspunkt i stadens historia och identitet. Och det är inte enkelt att veta vilken väg man ska ta. Det är inte för inte som just stadsutveckling var ett hett ämne i årets upplaga av just Almedalsveckan.

Stereotypa städer konkurrerar om samma människor

Stadens själ har traditionell kopplats väldigt mycket till tillväxt: Vi är en stad som växer, alltså har vi en dragningskraft, vi är något. Här finns en målkonflikt. Många städer är stereotyper och konkurrerar om samma människor. Man tar ofta tillväxten för given. Vårt rundabordssamtal avrundades med insikten om att det finns en medvetenhet om att alla städer borde ha en egen själ. Trots detta tycks många städer ha tappat idén om vad som utgör stadens verkliga själ och därmed förmågan att särskilja den från andra.

Framgången i att hitta en stads identitet ligger i att kunna berätta stadens historia. Man skapar dessutom en plattform för all utveckling i staden och i förlängningen investeringsvilja, kreativitet och attraktivitet!

Läs mer

Blogginlägg från 12 juni: Var börjar framgångsrik stadsplanering? 

Blogginlägg från 14 februari: Smittar butiksdöden?