Gräv där du står – i både trädgården och staden

Den här sommaren har jag bytt ut växter, buskar och till och med träd i vår trädgård. Växtlighet som inte klarat våren och förra sommarens torrperioder. När jag härom dagen jobbade i trädgården med att gräva upp gammalt och plantera nytt, såg jag likheterna med hur en stad växer fram. Det slog mig att det finns flera likheter mellan stadsutveckling och trädgårdsarbete. Ibland behöver man byta ut det som inte trivs eller som torkat ut och vissnat även i staden.

För några veckor sedan fällde jag ett litet träd som dött. Vi bestämde oss för att inte ersätta det med ett nytt träd utan prova något nytt, något som passar bättre utifrån trädgårdens nuvarande karaktär och som klarar vädret och jordmånen bättre. Vi utvecklar vår trädgård alltså.

Både trädgårdsmästaren och stadsutvecklaren vårdar sin plats

Så är det ju med stadsutveckling också. Om någon företeelse inte fungerar eller dör ut, så är det sällan lämpligt att ersätta det med exakt samma sak. Det nya har ju samma förutsättningar som det tidigare som ingen vill ha. Efterfrågade inte människor varorna i en butik som gick i konkurs så kanske man som fastighetsägare inte ska leta upp ett exakt likadant koncept. Det måste ju vara bättre att hitta något nytt spännande koncept som vitaliserar både staden och dess erbjudande. Vi har ju sett många sådan nya koncept i våra städer nu. Det är allt från barberare och boulebarer till secondhand-butiker till och med på fina gatan.

Vi diskuterade detta mycket under ett rundabordssamtal som vi på Tyréns anordnade under Almedalsveckan. Ämnet var stadens själ. Vi konstaterade att alla förändringar blir bäst om man arbetar utifrån en vision som bygger på stadens identitet och själ. Men mycket av förändringsarbetet görs utan någon övergripande planering. Varje enskild åtgärd kan därför upplevas som tillfällig kosmetika, en lösryckt händelse utan koppling till varken helheten eller stadens själ. Även om det finns en finns en medvetenhet om att alla städer och platser har en egen själ tycks många städer ha tappat idén om vad som utgör stadens verkliga själ, och också förmågan att särskilja den från andra.

Precis som växter så har staden sina rötter

Människors uppfattning om en plats, är det som platsen är. Konstigare än så är det sällan. En bra väg framåt är att bygga vidare på det som finns där och förstärka det. Man behöver jobba utifrån en helhet som inte bara beskrivs i kommunens vision, utan också på mikronivå – att gå ner på de enskilda gatorna och i de verksamheter som finns där. En stads själ och identitet byggs underifrån.

Så när du utvecklar staden, gör precis som när du arbetar i trädgården. Plantera något nytt och friskt som är vackert och trivs i din trädgård. Många gånger behöver du inte ens byta ut växterna, det kan räcka med att föryngra dem för att intrycket ska bli fräscht och nyskapande.

All is well…and all will be well…in the garden.
Citat Peter Sellers i rollen som trädgårdsmästare i filmen Välkommen, Mr Chance.