Smittar butiksdöden?

Idag är det många butiker som lägger ner eller går i konkurs. Jag läser rätt ofta artiklar i lokaltidningar som skriver om nedlagda butiker. Orsakerna som anges är liknande oavsett vilken stad det handlar om. Det vanligaste orsaken till butiksnedläggning brukar tillskrivas konkurrensen från e-handeln: Folk handlar inte i min butik för att konkurrensen från e-handeln är så stor, eller det är inget folk på stan längre för alla handlar på nätet. Ofta innehåller artikeln ordet butiksdöd. Butiken måste läggas ner för att den har drabbats av butiksdöden. Är det något som smittar?

Handeln följer inte tidigare marknadsmodeller

Jag får ibland frågor från kommuner där man gärna vill veta hur mycket handel man kan förväntas ha om ett antal år. För några decennier kunde man beräkna och svara på den frågan ganska exakt. Handeln utvecklades enligt marknadsmodeller och förväntningar. Nu gör handeln inte det längre. Handeln omstrukturerar när kundbeteendena förändras. E-handeln, förändrade resvanor, ökat hållbarhetstänk med följden att vi konsumerar annat vid vårt besök i staden än företrädesvis varor. Ingen vet riktigt hur konsumtionen fördelas om några år. Åker vi till köpcentrum, stadskärnor eller externa handelsplatser? Fikar vi eller köper vi nya kläder? Det går bara att göra kloka prognoser. Och det kan man komma rätt långt med, det skapar också handlingsberedskap och förändringsvilja.

Levande butikskoncept fortsätter locka

Men hur är det då med butiksdöden. Smittar den? Eller är det bara en tidningsanka, ett uttryck som är enkelt att använda för att sätta en braskande rubrik? Sanningen är att antalet fysiska butiker minskar något. Och det beror inte bara på e-handeln, det finns givetvis en mängd olika orsaker. En butik tvingas stänga den dagen inga människor handlar där. En butik blir inte smittad av någon butiksdöd, den slår igen när affärskonceptet inte är attraktivt på marknaden längre. Om det ska kallas butiksdöd, det vet inte jag. Butiksdöden är mer ett symptom på en sjukdom som diagnostiseras som ointressant affärskoncept. Friska och levande butikskoncept kommer finnas kvar både imorgon och i framtiden.

Finns den någon medicin mot butiksdöd, då? Digitalisering och konceptutveckling, skulle jag säga.