Kulturen som drivbänk för samhällsutveckling

Vi mår bra av kultur. Och kulturen gör oss kreativa och kompetenta. Därför blir jag bekymrad när samhället inte ser kopplingen utan istället skär ner på kulturverksamhet. För mig är det så tydligt att vi lättare hittar nya problemlösningar om vi tränar och utmanar vår kreativitet. Det gäller inte minst när vi som konsulter står inför utmaningen att utveckla attraktiva städer.

Kulturens betydelse för samhällsutvecklingen är också tydlig, det bevisas ofta i olika studier och i forskning. Jag relaterar ofta till mina egna barn som är stora kulturkonsumenter. De gillar film och går gärna på konserter och musikaler. De gillar också att ta del av kulturskolans utbud. De spelar instrument, dansar, spelar teater och går bildkurser. Det är roligt att se hur de växer och utvecklar sin kreativitet genom sitt kulturutövande. Jag är helt övertygad om att detta kommer ha betydelse när de blir vuxna och vilka yrkesval de då kommer att göra.

Kultur främjar utveckling

Jag blir därför bekymrad när jag läser om neddragningar av kulturskolornas verksamhet som planeras i flera kommuner. Vissa pratar till och med om att lägga ner sin kulturskoleverksamhet helt. Det ger kortsiktiga spareffekter, det förstår jag, men långsiktigt då? Det påverkar ju hela kommunens attraktivitet och det borde vara svårare att få småbarnsföräldrar att bo kvar eller flytta till den orten.

Jag ser fler konsekvenser av att sådant sparkrav. Kulturen har hälsofrämjande effekter, det börjar bli en allmän kunskap. Vi mår bättre när vi konsumerar kultur och det har till och med talats om att teaterbesök och konserter kan underlätta vid psykisk ohälsa. Men det är inte bara hälsan som mår bra av kultur, jag tänker också att kulturen är en drivbänk för kreativitet och kompetens. Här tränar vi vår kreativitet och skapande, något vi givetvis har nytta utav utanför själva kulturutövandet.

Kreativitet behöver träning

Det är det viktigt att unga människors kreativa förmågor stimuleras, särskilt när de kreativa branscherna ökar och allt fler yrkesverksamma kommer att arbeta inom kreativa näringar och företag i framtiden. Ska vi kunna tillgodose de kreativa branschernas kompetensförsörjningsbehov så måste vi, inte bara ge våra barn rätt utbildning, utan också stimulera deras kreativitet. Så tänker jag beträffande mina barn och deras framtid. Att skjutsa dem till sena teaterrepetitioner och pianolektioner ser jag som en investering inför framtiden. Det stimulerar deras kreativitet. Dessutom får jag glada barn och då mår jag bra också.

För att framtidens arbetskraft ska vara välutbildad och ha rätt kompetens så ser jag att det är viktigt att stimulera kreativitet i ännu högra grad. Det är ju inte minst viktigt för oss på Tyréns, så att vi även i framtiden lyckas rekrytera kompetenta arkitekter, ingenjörer, processledare, etc. Vi får inte underskatta kulturen som ett verktyg för samhällsutveckling och i förlängningen skapandet av framtidens spännande och attraktiva städer och regioner.