Var börjar framgångsrik stadsutveckling?

Ofta förundras jag över inlägg på sociala media som dödförklarar staden. Butiker dör, människorna är borta och politikerna är skyldiga. Men, staden som företeelse är inte död och kommer heller inte att dö. Den har överlevt krig, pest, bränder och andra farsoter, så den kommer att överleva våra förändrade konsumtions- och beteendemönster också.

Med det sagt, vi måste fortsätta utveckla våra städer. När vi människor har nya och annorlunda konsumtionsvanor än tidigare, måste vi också använda nya och annorlunda utvecklingsverktyg. Det lönar sig därför inte att smådutta, att åtgärda några detaljer eller att hoppas på att vinden vänder. All framgångsrik stadsutveckling startar med ett helhetstänk och en vision som pekar ut färdriktningen. Men var börjar man?

Forskning visar värdet av konst, utsmyckning och stadens berättelser

Min kollega, Mia Wahlström, har forskat i detta ämne; stadens själ. Hennes forskning visar mycket av det jag försökt gissa mig till under alla mina år inom stadsutveckling. Stadens framgång vilar på en visionär och förankrad vision, byggd på det som vi uppfattar som stadens själ. Det handlar om hur vi upplever stadens identitet och hur vi själva knyter an till platsen. Upplevelsen av platsens kvaliteter är också avgörande; hur vi upplever arkitektur, tillgänglighet, utbud och utsmyckning.

Mias forskning visar också att det vi ofta tror är viktigt kanske inte värderas så högt av andra. Några exempel på viktiga faktorer är estetik, konst, berättelser om stadens historia, trevliga och trygga gångstråk och ett gott rykte. Genom att lyssna till både forskning och erfarenhet kan vi därför bli mer träffsäkra i vårt utvecklingsarbete. Vi kan således prioritera och välja de insatser som har störst inverkan på stadens själ och som bygger platsvarumärket på ett positivt sätt.

Samtalet fortsätter i Almedalen – vill du vara med?

Under Almedalsveckan förra året, höll Mia och jag ett seminarium om stadens själ. Till vår glädje fylldes salen till bredden och många av de hundratalet åhörare fick stå. För oss var det ett kvitto på att frågan är intressant och att det finns ett behov av att jobba vidare med frågan. För att vässa allas vårt arbete med våra städer, följer vi upp med ett rundabordssamtal under årets Almedalsvecka. Vi kommer diskutera hur vi arbetar med stadens själ; förväntningar, svårigheter och möjligheter vi slåss med i det dagliga arbetet.

Är du i Visby under Almedalsveckan och gärna vill vara med och diskutera, hör av dig så får du en personlig inbjudan! Skicka en intresseanmälan till mig via e-post: tomas.kruth@tyrens.se

Läs mer om rundabordssamtalet i Almedalen onsdagen den 3 juli >> 

Här hittar du eventet på Facebook >>