Vatten, både en försörjningsfråga och en del i stadens DNA

Vatten är både en försörjningsfråga och en del i stadens DNA. Vattnet har en central roll i all stadsplanering. Stadens vattenförsörjning och vattenkvalitet är viktig på alla sätt. I vårt land är det en självklarhet att vatten av god kvalitet ska rinna när vi öppnar kranen. Ett annat sammanhang där vattnet alltid lyfts fram är när stadens utveckling diskuteras. De flesta städer har någon form av vatten i eller nära stadskärnan. Men ofta är det vattnet lika osynligt som kranvattnet ända fram till att man blir blöt av det!

Vattnet i våra städer fyller en viktig funktion i upplevelsen av platsen. Det kan vara en å som gjort att industrin växte fram på platsen. Det kan vara en badstrand som gjorde att en sommarstad byggdes. Men det kan också var en stad som byggdes då vattnet och hamnen gav förutsättningar för en handelsstad. Jag har dock besökt några städer där man framhållit att det vackra vattendraget är så viktigt för staden, men där jag inte riktigt förstod vilket vatten som de menade. Jag hade inte sett någon å eller sjö. Man tog förgivet att alla såg och njöt av vattnet som doldes av gamla industribyggnader och igenvuxna albuskage. Vattnet kan vara en dold utvecklingsresurs, en bit av naturen som flyter genom våra städer. Använd den möjligheten.

Jag och några kollegor jobbar nu med en vision för stadskärnan i Tidaholm. Där är vattnet synligt, men inte nyttjat som en del i upplevelsen. Tidan, som rinner genom staden, är inte bara en del i namnet Tidaholm, den var också avgörande för att industrin etablerade på platsen. De flesta av oss har nog en tändsticksask från Tidaholm hemma exempelvis. Men Tidan är viktig för invånarna också. När vi nu diskuterar utvecklingsmöjligheter i Tidaholm så drömmar man om uteserveringar, promenadstråk och platser där ungdomen vill hänga, allt utmed Tidan.

Så vattnet flyter inom oss, både bokstavligt talat och i våra drömmar. Ta hand om vattnet, ta det inte förgivet.