Handeln är död, leve handeln!

I morse hörde jag ett reportage på P1 om att hyrorna för butikslokaler pressas. Särskilt i handelsfastigheter i mindre attraktiva lägen utan stödjande verksamheter såsom kaféer, restauranger service och tjänster. Det är ju ganska naturligt att priset, dvs hyresnivåerna, går ner när efterfrågan minskar. Jag har dock rätt svårt att förhålla mig till detta. För när den fysiska handeln minskar så ökar konkurrensen mellan handlarna och därmed ökar behovet att investera i både koncept och affärslokaler för att klara konkurrensen. Det krävs både mod och goda analyser vid förvaltning och investeringar i kommersiella fastigheter när handelns utveckling och omstrukturering är snabb.

För att ta reda på mer letade jag upp den senaste handelsstatistiken. Nu i september presenteras siffror för helåret och jag hittade snabbt E-handelsbarometern och siffrorna från Svensk Handel. Det är alltid spännande att läsa hur handeln utvecklades under året, i detta fall 2018. I år är det extra spännande då Svensk Handel redan tidigare sagt att hela handelns tillväxt under 2018 skedde inom e-handeln. När jag läste vidare kunde jag konstatera att för första året på väldigt länge visade inte den fysiska handeln någon tillväxt. Men man ska inte räkna ut den fysiska handeln. 9 av 10 köp sker idag inom den fysiska handeln. E-handeln står fortfarande endast för 10 procent av den totala handeln, men det är alltså här tillväxten finns. Och det är särskilt dagligvaruhandeln som växer på nätet. Tillväxten är dock från låga nivåer men bara under årets andra kvartal växte dagligvaruhandeln på nätet med 24 procent.

Statistiken visar att förändringarna är stora och att handelsomstruktureringen fortsätter allt snabbare

Själv är jag övertygad om att handeln även i framtiden kommer vara väldigt viktig i våra städer. Trots mediala olyckskorpar som kraxar butiksdöd så är det omvandlingen av handeln som gör att lokaler blir lediga, inte att handeln i sig dör. Och de lokaler handeln inte behöver kommer övertas av andra branscher eller helt nya handelskoncept. Jag tycker mig se att gränsen mellan den digitala och den fysiska handeln suddas ut allt mer. De olika kanalerna integreras i varandra. De fysiska butikerna finns på nätet och de starka e-handlarna börja leta lokaler på stora handelsplatser för att komma närmare kunden och blir synliga även i den fysiska miljön. Spännande!

Vår klädkonsumtion utmanas

En annan trend som jag tror kommer att förändra förutsättningarna är kundens allt större hållbarhetsfokus. Vår klädkonsumtion diskuteras och vi uppmanas att köpa färre kläder. Detta märks också genom att second hand-koncepten blir allt fler och att de också flyttar in på fina gatan. Vintage är verkligen i ropet. Och denna försäljning passar ju bäst i den fysiska kanalen. Samtidigt ökar konfektionshandeln på nätet, vi klickar hem allt mer av de nya kläderna vi köper.

Och när nu också e-handeln inom dagligvaror ökar så kan man ju undra hur det kommer att rita om kartan för dagligvaruhandeln i framtiden. Vad händer med stora livsmedelshallar utanför staden som levt på sin tillgänglighet när konkurrensen från den färdigpackade matkassen, dessutom levererad till dörren, blir allt större?

Min spaning är att vi får hålla koll på dagligvaruhandeln och konfektionshandeln när vi tittar i kristallkulan. Dessa två branscher kommer att skapa helt nya köpmönster i framtiden.

Handeln är död, leve handeln!