Madeleine Almqvist

Samhällsplanerare

Madeleine arbetar med olika aspekter av samhällsplanering - detaljplanering, översiktsplanering, trafikplanering och olika typer av utredningar eller analyser. På Tyréns har hennes uppdrag ofta fokus på sociala frågor med inriktning mot hållbar stadsutveckling. Hon arbetar med Mobility management, använder ofta GIS som ett analys- och presentationsverktyg, samt arbetar deltid med forskning och innovation. Madeleine har en tvärvetenskaplig utbildning inom dels urban och regional planering från Stockholms universitet och dels geografi från Göteborgs universitet.