Madeleine Almqvist

Samhällsplanerare
Madeleine.Almqvist@tyrens.se

Madeleine arbetar med olika aspekter av samhällsplanering - detaljplanering, översiktsplanering, trafikplanering och olika typer av utredningar eller analyser. På Tyréns har hennes uppdrag ofta fokus på sociala frågor med inriktning mot hållbar stadsutveckling. Hon arbetar med Mobility management, använder ofta GIS som ett analys- och presentationsverktyg, samt arbetar deltid med forskning och innovation. Madeleine har en tvärvetenskaplig utbildning inom dels urban och regional planering från Stockholms universitet och dels geografi från Göteborgs universitet.


Välj blogg och få våra viktigaste inlägg en gång i veckan direkt till din inkorg