Innovationskompassen

Innovation bla, bla, bla. Men jo, jag ska berätta varför.

Jag tror många av oss ser utmaningar i behov av lösning i vårt dagliga arbete, ser vad som borde förbättras. Jag tror många av oss får idéer. Men att göra något av sina idéer, att bemöta utmaningar på ett nytt sätt och fundera över hur de kan lösas ordentligt en gång för alla – då snackar vi innovation. På Tyréns har vi satt innovation i system, och bland annat utvecklat Innovationskompassen.

En idé eller en innovation

Det finns många sätt att arbeta lösningsfokuserat, för hela livet består av att lösa problem. Att jobba nytt och föränderligt är också något många redan gör – inom exempelvis verksamhetsutveckling, kreativa yrken, uppfinningar. Allt detta är snarlikt innovation. Men verksamhetsutveckling handlar mer om mindre förbättringar av det man redan gör, kreativa yrken handlar snarare om en variation på något som redan finns, uppfinningar om att utveckla något nytt – men inte nödvändigtvis något som faktiskt efterfrågas.

Innovation handlar kort sagt om att ta fram något nytt, och att driva det hela vägen tills det skapar ett värde. Jag brukar tänka att en innovation alltid adresserar ett prioriterat problem som någon faktiskt skulle efterfråga/betala för att få hjälp med. Och att innovation handlar om att satsa lite mer för att hitta en större, ovanligare och mer radikal lösning som kan skapa en större förändring. Att ta ett språng snarare än ett steg.

Även innovationsprocessen är snarlik vad många redan gör som arbetar med process- eller projektledning. Det handlar om att strukturerat driva något framåt mot ett mål. Skillnaden är att man inte vet vad målet är, man vet inte riktigt vägen dit och man måste alltid vara beredd på att ”kill your darlings” om idén inte visar sig hålla. Innovation är alltså ovisst och utmanande till sin natur, men att jobba utifrån en strukturerad process och se till att ha rätt förutsättningar hjälper en att skapa en trygghet i att de dåliga idéerna kommer att falla bort. Bara de bästa kommer ta sig igenom skarpa beslutsgrindar. Innovationskompassen är en tjänst som hjälper till att just säkerställa att rätt förutsättningar finns på plats, för att både kicka igång och navigera ett innovationsarbete.

På samma sätt som processledning är en metod för många olika typer av projekt och därmed grunden till mycket, är även innovationsledning en metod och en förutsättning för framgång inom en mängd olika fält och branscher. Det kan också vara en genväg till framgång, genom att det hjälper oss ta större språng framåt.

 

Varför behövs det då – innovation?

Stadsutvecklingsprojekt blir allt mer komplexa och gamla lösningar räcker inte längre till för att möta upp mot tuffare hållbarhetskrav. Samtidigt har läget i världen – klimatkris, pandemi-effekter och krig – skapat snabbt svängande marknader, ekonomisk instabilitet och material-/energibrist. Det har aldrig varit så angeläget som just nu att använda innovation för att kunna hantera förändringarna och bemöta de stora utmaningar som redan är här och som kommer komma.

Men det kan vara svårt att bedriva innovationsarbete, då det ofta är en process som ligger i utkanten av den ordinarie verksamheten. Det är något som behöver en långsiktig satsning och kan vara omvälvande för verksamheten, som samtidigt behöver hantera det dagliga arbetet. Det finns också en stor frustration över att innovation inte leder dit man vill. Satsningar rinner ofta ut i sanden eller så fastnar man i ändlösa workshops som ger en hel hög med idéer men som ingen riktigt vet vad man ska göra med.

 

Hur gör man då?

På Tyréns har vi ett internt innovationsprogram där alla medarbetare kan få finansiering och stöttning från innovationscoacher om man har en idé på en lösning. Det är en stor trygghet att ha en tydlig struktur och dessutom få en coach som följer en genom hela processen och hjälper till. Hur lyxigt är inte det egentligen – att få stöttning, peppning, utbildning, och ett bollplank som följer med hela vägen? Ett delat ansvar och en kvalitetssäkring att det blir rätt. Det hade man nog egentligen behövt i alla sina projekt.

I innovationsprogrammet har fler än 400 idéer hanterats av ca 500 medarbetare och flera nya produkter och tjänster har lanserats som bidragit till effektivare arbetssätt och lösningar på några av branschens utmaningar. Förutom Innovationsprogrammet har Tyréns i flera decennier satsat på Forskning och Utveckling, vilket gör att vi har arbetat fram en kompetens att kunna stötta även våra kunder i innovationsledning.

 

Ibland behöver man hjälp

Vi har det ena benet i innovation och det andra i samhällsbyggnad, vilket gör att vi förstår kundernas utmaningar och pratar samma språk. Utifrån egen erfarenhet, och erfarenhet från andra kunder, vet vi också vilka de vanligaste fallgroparna är med innovationsarbete (läs om några här), och vi har lärt oss hur de kan gå att undvika. Det gör vi genom innovationsledning. Vi vill alltså hjälpa våra kunder i denna förändringens tid genom att stötta dem att själva utveckla sina idéer. För visst vore det lite roligare att få jobba med det man själv brinner för, och något som är mer ens eget?

Det är precis det jag gillar mest med innovation – det är roligt. Det är kreativt, oförutsägbart och spännande. Och det skapar en otrolig energi och drivkraft.

Vill du ha hjälp att kicka igång och navigera ett innovationsarbete?

Kvalitetssäkra det arbetet som redan gjorts eller bara veta mer om hur vi bäst kan hjälpa dig?

Läs mer om vårt verktyg Innovationskompassen, om våra färdiga digitala lösningar eller hör av dig för att veta mer om hur vi bäst kan stötta inom innovationsledning.

Hör av dig!