Placemaking – ett frö har såtts

Tyréns satsar alltmer på innovation – på att uppmuntra sökandet efter ny kunskap, nya lösningar och ett effektivare arbetssätt. Genom Sven Tyréns Stiftelse finansieras idag årligen ett antal projekt och doktorander för utveckling inom sektorn. Nu har det även blivit möjligt för alla anställda att ansöka om en mindre summa pengar för att utveckla små frön av idéer, för att se ifall de skulle kunna vara värda att satsa ännu mer på att utveckla vidare. Det här inlägget kommer att handla om ett sådant frö.

Ett frö

För en sådan liten idé har jag tillsammans med tre av mina kollegor precis blivit tilldelade medel, för att undersöka om den kan vara värd att driva vidare. Vi fyra arbetar vanligtvis på tre olika avdelningar och vi för därför med oss bred kunskap och erfarenhet in i projektet, samtidigt som vi lägger en grund för att även i framtiden arbeta mer integrerat över avdelningsgränser. Detta anser jag för övrigt vara en av Tyréns allra starkaste sidor – att kollegor med helt andra kompetenser finns så nära till hands och är tillgängliga för frågor, samarbete eller kvalitetsgranskning.

Mina fyra samarbetspartners är Alazar Ejigu, Johan Wahlgren och Shaghayegh Tavakoli, från avdelningarna Social hållbarhet och Strategisk samhällsanalys. Själv arbetar jag på Plan- och exploateringsavdelningen. Till vår hjälp har Tyréns också försett oss med en innovationscoach, Åsa Norman (från Miljöavdelningen), som stöttar oss i processen att utveckla vårt lilla frö till idé.

Men okej, vad är idén då?

Idén går ut på att börja arbeta mer strategiskt med Placemaking och att använda det som ett processverktyg. Vi tror nämligen starkt på att samhällsutveckling i framtiden kommer att drivas mer genom ett sådant arbetssätt, istället för att vara top-down-styrt som tidigare. Och vi vill vara med och driva denna utveckling.

Placemaking är en metod som har tillämpats världen över för att omvandla otrygga, outnyttjade stadsmiljöer till platser med en stark identitet och som lockar människor. Placemaking är ett sätt att organisera människor så att de själva (i samverkan med lokala intressenter, stadsplanerare och andra experter) kan ta ansvar för utvecklingen av de platser de brukar. Samt att det öppnar möjligheten för dem att engagera sig i det kreativa arbetet och i byggandeprocessen och på så sätt sätta sin prägel på platsen. Syftet är att öka användningen av det offentliga rummet och att skapa ett mervärde i stadsmiljön. Placemaking skiljer sig från en vanlig medborgardialog genom att man inte bara tar hänsyn till medborgarnas åsikter gällande ett förslag till stadsutveckling, utan att man låter medborgarnas idéer vara utgångspunkten.

Ett exempel på vad Placemaking skulle kunna vara.

Som ett första steg i detta tror vi på behovet av att kartlägga incitament och mätbara indikatorer för Placemaking. För visst vill vi kunna mäta effekten av åtgärder och satsningar, även om de kan vara indirekta effekter. Det tror vi att våra kunder också vill. I egenskap av att vara ett konsultföretag är vi ju beroende av kunder som tror på samma som vi och som arbetar mot samma mål. För att få med dem på tåget anser vi det därför vara viktigt att kartlägga incitament och tydliggöra kommunikationen kring vad ett sådant arbetssätt skulle innebära och vad det kan tillföra i samhällsutvecklingen.

Slutligen

Det är alltså idén. Att påbörja en resa mot arbete enligt Placemaking-processen genom att dels ta reda på varför kunderna ska vilja byta arbetssätt, och sedan hitta mätbara indikatorer för att i framtiden kunna visa på effekten av åtgärderna. Vårt slutgiltiga mål är att så småningom få arbeta med fler projekt utifrån en Placemaking-process, och på så sätt vara med och skapa trygga, levande och omtyckta platser. Detta samtidigt som vi är med och ökar medborgarnas användande av och ägandekänsla för de offentliga platserna i sin stad.

 

Är begreppet fortfarande oklart? Läs mer om Placemaking här eller ta kontakt med någon av oss ovan nämnda som är med i projektet. Vi pratar mer än gärna om ämnet!