Anders Rosqvist

Avdelningschef Brand & Risk
anders.rosqvist@tyrens.se

Anders Rosqvist är Civilingenjör i Riskhantering och bidrar till att utveckla resilienta samhällen genom risk-, kontinuitets- och krishantering åt både privat och offentlig sektor. Han är en van processledare av risk- och sårbarhetsanalys, har erfarenhet av att driva projektriskhantering i stora projekt samt erfarenhet av riskhänsyn i fysisk planering. Anders deltar som expert i SIS TK/494 Samhällssäkerhet och bidrar till utvecklingen av standarder som t.ex. ISO 31000 och ISO 22301. Just nu leder han arbetet med att ta fram en vägledning för kontinuitetshantering i civilt försvar under höjd beredskap.