Den snidade figuren är från altaret i Johannes kyrka. Trä är ett vanligt förekommande och eldfängt material både i stommar och dekor. Foto: Karin Calissendorff

Förberedd för brand? Tankar efter branden på Börsen i Köpenhamn.

I veckan har vi plågats av bilderna av ett förkolnat Börsen, ett av Danmarks mest märkvärdiga hus och ett landmärke för Köpenhamn. Då branden tog fart i det 400 år gamla huset sågs förbipasserande rusa in i byggnaden för att rädda det som var möjligt att lyfta ut. En av de mest värdefulla tavlorna räddades genom den modiga civila insatsen, Krøyers tavla ”Köpenhamnsbörsen” från 1895.

Att insatsen i Börsen föll så väl ut har att göra med att Danmark värdefullaste byggnader omfattas av insatsplaner som ska förbereda och guida förvaltare vid katastrofer och akuta insatser såsom vid en brand. Guidningen ska vägleda hur utpekade föremål ska kunna skyddas eller bäras ut under säkra förhållanden.

Att förbereda en byggnad för en eventuell katastrof innebär en kraftansamling, att planera aktiviteter för något som förhoppningsvis inte kommer att hända. Under de senaste åren har vi dock många exempel på historiska byggnader som skadats eller helt brunnit ner. Oersättliga värden gick upp i rök då Notre Dame brann, förra året brann Hietaniemi kyrka i Luleå stift ner.

Vad kan vi göra som konsulter inom kulturmiljö?

På Tyréns Sverige har kulturmiljöavdelningen i samarbete med avdelningen Brand och Risk under de senaste åren tagit fram insatsplaner för en rad kyrkor. Senast en insatsplan för Kiruna kyrka. Insatsplanen har tagits fram i samverkan med Räddningstjänst och brukarna och är förankrad i de rutiner som verksamheten bedriver.

Eftersom tendensen är att brandrisken i byggnader ökar vid  restaurerings- och renoveringsarbeten vill vi uppmana alla förvaltare att se över sin branddokumentation och rutiner inför en eventuell brand inför renovering eller ändrade förhållanden.

Att ta fram en räddningsplan för brand och att planera inför en eventuell katastrof är något som ska göras med största hänsyn och med stor kunskap. Vi kan göra detta på Tyréns och med er som ansvarar för en byggnads, dess inventariers och brukares, säkerhet.

Läs mer om vilka tjänster Tyréns erbjuder inom byggnadsvård och kulturmiljö