Länge leve Resurs- och avfallsriktlinjerna vid byggande och rivning

Jag har räknat ut att jag hittills har tillbringat så där en 35 000 timmar på jobbet. Och då undrar man ju: Alla rapporter och beslutsunderlag jag har knåpat ihop som anställd på olika ställen. Har de spelat någon roll i ett större perspektiv?

Om vi tar Resurs- och avfallsriktlinjerna vid byggande och rivning som jag har arbetat med sedan 2013. Används de av någon? Är de värda all tid jag och ett helt gäng med andra personer lägger ner? Vi vet att de har stor spridning hos stora byggbolag, men för övrigt har det varit ont om data om användningen utöver hörsägen. Men så för ett par veckor sedan sa min beställare på Byggföretagen:

Resurs- och avfallsriktlinjerna är Byggföretagens tredje mest klickade rubrik på hemsidan.

Det var som att solen bröt igenom molnen. Svaret var JA, de används av många! De är värda allt arbete vi lägger ner.

Det fick mig att tänka på alla andra som varit inblandade i riktlinjerna. När jag tog över pennan hade Kretsloppsrådets riktlinjer (som de hette då) funnits sedan 2007. Kretsloppsrådets riktlinjer var resultatet av ett arbete som sattes i gång i form av Byggsektorns Kretsloppsråd, där byggbranschens olika aktörer samlades för att diskutera hur de skulle ta sig an miljöutmaningarna i branschen. Ni som var med minns att det var strax innan millennieskiftet som miljölagstiftningen i Sverige slogs samman till miljöbalken. Då infördes också kunskapskravet, d.v.s. att  det är du som verksamhetsutövare som är ansvarig för att veta hur det du gör påverkar miljön och vad du behöver vidta för åtgärder för att skydda miljön.

2007 låg fokuset i riktlinjerna på att identifiera farligt avfall och hantera det på rätt sätt. Att jag fick börja jobba med dem berodde på att Tyréns hade ett FOU-projekt med fokus på att förebygga bygg- och rivningasvfall (Att minska byggavfallet) och Byggföretagen (då Sveriges Byggindustrier) ville utvidga riktlinjerna till att omfatta även förebyggande av avfall. Det gjorde vi också och sedan dess har det skett ett antal större och mindre uppdateringar. Nu senast med kioskvältaren Bilaga 22 Nyckeltal för bygg- och rivningsavfall samt återbruk (Lanseringswebbinariet var på riktigt det mest populära som jag pratat på, någonsin).

Nästa steg – underlätta för branschen att återbruka mer

Nu påbörjar vi en ny uppdateringsrunda. Fokus denna gång är uppdatering utifrån ändrad lagstiftning (transportregler, producentansvar för förpackningar m.m.). Men vi ska också utveckla delarna kring cirkulär ekonomi inklusive återbruk, där vi bedömer att ribban behöver höjas för att avspegla lagstiftningen idag. Inom återbruk behövs också mer standardiserat stöd, så det blir enkelt att hantera för aktörerna. Har du inspel, så hör av dig och var en del av det tåg av människor som bidragit till bättre material- och avfallshantering i byggbranschen genom Resurs- och avfallsriktlinjerna vid byggande och rivning.