Riksantikvarieämbetets laboratorium i Visby

Flytten av Kirunas kyrka

Karin Calissendorff har bjudit in Tove Nyhlén att tillsammans med henne skriva detta blogginlägg om flytten av Kirunas kyrka. Tove Nyhlén och Karin Calissendorff är båda konservatorer på Tyréns.

Kiruna kyrka uppfördes 1912 av arkitekten Gustaf Wickman och år 2025 ska kyrkan flyttas till en ny plats några km österut. Sedan ett år tillbaka har vi ingått i en arbetsgrupp på fyra kulturmiljöspecialister som fokuserar på bevarandet av kyrkans höga kulturhistoriska värden och känsligaste delar. Under våren 2024 ska metoder för en säker och varsam hantering av kyrkans altarmålning vara framtagna för att säkerställa att kyrkan ska gå att flytta utan att den skadas.

Karin Calissendorff vid altarmålningen i Kiruna kyrka

Karin Calissendorff vid altarmålningen i Kiruna kyrka

Materialanalyser av lim och färgskikt

Just nu pågår detaljprojektering av kyrkans altarmålning, målad av Prins Eugen 1912. Altarmålningen är målad med oljefärg på duk och upplimmad på en putsad tegelmur i kyrkans kor. För att utreda hur altarmålningen på bästa sätt ska hanteras och skyddas utan att ta skada vid kyrkans flytt krävs förståelse för hur målningen och bakomliggande konstruktion är uppbyggda och i vilket skick de är i. Materialanalyser av lim och färgskikt har utförts med hjälp av Riksantikvarieämbetets laboratorium i Visby. Det bärande putsskiktet som målningen är upplimmad på har analyserats av Kristin Balksten, (Balksten byggnadsvård). För att undersöka eventuella sprickbildningar och andra hålrum har den murade väggen som måleriet sitter på undersökts med värmekamera, kopplad till en drönare. Här fick vi i veckan hjälp av Kirunas Räddningstjänst.

Kompetenser från hela landet

Arbetet med flytten av Kiruna kyrka är speciellt. Här har vi möjlighet att göra ett förarbete med kompetenser över hela landet, framförallt de i norra Sverige vilket är en fantastisk möjlighet. Tillsammans med hela projektgruppen har vi möjlighet att genomlysa alla risker innan beslut fattas om val av åtgärder.

/Karin Calissendorff och Tove Nyhlén

Foto huvudbild: Elyse Canosa, kemist på Riksantikvarieämbetet tillsammans med Tove Nyhlén, konservator på Tyréns.

 

Tove Nyhlén

Tove Nyhlén
Konservator
tove.nyhlen@tyrens.se

Läs mer:
Flytt av monumentala verk
Byggnadsvård & kulturmiljö