Lansering av Riskbloggen

Välkommen till Riskbloggen där vi sprider kunskap inom allt från riskhantering till brandskydd, klimatanpassning och samhällssäkerhet. Det är med glädje vi härmed lanserar denna blogg!

Vem är vi?

Vi anser att alla har rätt att leva och verka i ett tryggt och säkert samhälle som är resilient nog att alltid kunna tillgodose våra grundläggande behov. På denna blogg delar vi med oss av vår kunskap och erfarenhet kring utvecklingen av ett resilient samhälle där vi med hjälp av innovativa lösningar samt utbildning och övning verkar för att öka samhällets motståndskraft mot samhällsstörningar, öka återhämtningsförmågan vid en samhällsstörning samt att anpassa samhället för de förändringar som sker. Vi vill med denna blogg engagera till kunskapsutbyte och debatt, allt i syfte att bidra till mer resilienta samhällen.

Vad är ett resilient samhälle?

Allt det du tar för givet från att det kommer vatten när du vrider på kranen, till att du kan utrymma vid en brand, till att du kan känna dig trygg på gator och torg, bygger på att komplexa system fungerar. För oss är ett resilient samhälle, ett samhälle där du kan fortsätta med att ta dessa saker för givet men samtidigt har en medvetenhet om att samhällsstörningar kan uppstå och att ha en grundläggande beredskap för att själv hantera en samhällsstörning.

Ett exempel

Har du tänkt på vilken process som ligger bakom att lampan tänds när du trycker på lampknappen? Den el som tänder lampan skapades bara en bråkdel av en sekund innan du tryckte på knappen. Troligtvis kom den från något av våra tre kärnkraftverk eller något av våra ca 2 000 vattenkraftverk. Kärnkraft och vattenkraft står nämligen för ungefär lika stor del av elproduktionen i Sverige och tillsammans för mer än 75 % av vår totala elproduktion. Tekniken finns idag för att ”lagra el” genom batterier och på det sättet balansera elförsörjningen men används än så länge i mycket liten utsträckning. I verksamheter där ett strömavbrott kan få stora konsekvenser på kort tid, som exempelvis sjukhus, används ofta batteribackup i kombination med dieselaggregat som redundant elförsörjning.

Hur förberedd är du?

Hur länge klarar du dig utan el hemma? Vi menar att ett resilient samhälle är ett samhälle som kan förse dig med grundläggande behov som mat, vatten, värme och trygghet. Det innebär inte att du som individ står utan ansvar. Myndigheten för Samhällsskydd och beredskap’s inriktning är att alla som kan ska klara försörjningen av resurser som mat, vatten, el, värme och information i minst tre dygn vid en samhällsstörning. Fundera på hur länge ni i ditt hushåll hade klarat er och hur ni hade agerat vid ett längre strömavbrott. Om du inte redan sett den så titta på SVT:s serie, Nedsläckt Land, i helgen och se om det förändrar din syn på hur länge ni klarar er själva vid ett längre strömavbrott.

Om du vill ha mer konkreta tips för hur du kan öka din säkerhet hemma rekommenderas ett besök på dinsakerhet.se.

Nya lösningar

Digitaliseringen och ökad elektrifiering av transporter ökar efterfrågan på el men ger också nya möjligheter till bl.a. ökad redundans av elproduktion. Batteritekniken blir bättre och bättre och det finns redan möjlighet att använda elbilen som elförsörjning till ditt hus. Vidare blir solceller allt bättre och billigare och Vattenfalls och IKEAs inträde på marknaden lär skynda på användningen och utvecklingen ännu mer. Sannolikt kommer det inom några år vara mer regel än undantag att byggnader utrustas med solceller. Detta ger en mer decentraliserad elproduktion och därmed ökad redundans. Hör av er om ni vill veta hur just era fastigheter kan optimeras med solceller.

Väckte vi ditt intresse?

Kommentera gärna om det väckte tankar eller frågor och dela gärna detta inlägg via sociala medier om du tycker det är värt att spridas!