Sarah Isaksson

Konsult social hållbarhet

Sarah arbetar med jämlikhet och jämställdhet inom samhällsbyggnad.