Vilken pendlartyp är du?

I sammarbete med Tyresö kommun, Stockholm stad, Trafikverket, Nobina, Trafikförvaltningen (SL), Carlsöö & Co, X2AB samt Energimyndigheten har Tyréns genomfört ett metodutvecklingsprojekt för Mobility Management. För er som inte vet så handlar Mobility Management om att effektivisera användandet av transporter och infrastruktur. Via Mobility Management-åtgärder försöker vi påverka resan/transporten innan den börjat. Vår metod här på Tyréns utgår ifrån at ta fram ett mer träffsäkert underlag för beteendepåverkande kampanjer.

Forskning inom Mobility Management har visat att det är de så kallade ”mjuka åtgärderna” som har störst effekt och minskar medborgarnas bilanvändande till fördel för andra transportsätt. Mjuka åtgärder är exempelvis personlig reseplanering, marknadsföring eller information om alternativa resvägar/färdmedel, eller policys kring resor på arbetsplatser och skolor. Men det har varit svårt att komma fram till en övergripande metod för att kartlägga de mjuka faktorerna baserad på tidigare forskning. Forskningen efterfrågar därför mer kunskap om de mjuka faktorernas påverkan på resebeteende och mer forskning om resenärernas egen uppfattning om vad som är viktigt för deras sätt att resa, och det är där vår metod kommer in i bilden.

Det projekt som vi utfört tillsammans med våra sammarbetspartners innebär att vi har testat två kvalitativa intervjumetoder när vi intervjuat personer om deras resande, för att därefter skräddarsy och testa en tredje. Vi har analyserat de två metoderna och sedan utvecklat en tredje metod. Tyréns har genom detta kartlagt de rationella motiven samt de emotionella drivkrafterna som ligger bakom resenärens val av färdmedel.

Projektet resulterade i en skräddarsydd kvalitativ metod som kartlägger resenärens rationella motiv samt emotionella drivkrafter som avgör val av färdmedel.

Idag uppmärksammas projektet i DN. Klicka här för att se vilken pendlartyp du är.

MM blogg

/Sarah