“Injustice anywhere is a threat to justice everywhere”

Injustice anywhere is a threat to justice everywhere” är ett citat av Martin Luther King. En ständigt aktuell och viktig påminnelse. Världen har ju känts aningen skev sista tiden och den har fått mig att känna att mitt jobb är någon slags anomali från verkligheten. För jag känner inte igen mig i den rädsla, missunnsamhet och  misstänksamhet som nyheterna skildrar varje dag.

För samma år som en murbyggande kvinnokränkare valdes till världens mäktigaste man så har jag och mina kollegor som jobbar med sociala frågor nog aldrig känt större medvind. Allt fler kommuner och myndigheter tycker att de sociala frågorna är viktiga. Och de vill visa det. Fler samrådsaktiviteter, fler sociala konsekvensbeskrivningar och fler dialoger. Så många exjobbsansökningar och praktikantförfrågningar som handlat om social hållbarhet. Så många nätverksinbjudningar och frukostseminarium. Så många fikadiskussioner om rättvisa. Så många nya idéer. Forskningspengar. Volontärarbeten. Kvinnokraft och jävlar anamma.

Det måste ju betyda någonting?! Och det skänker ju faktiskt väldigt mycket hopp. För det betyder ju att all makt inte kan samlas hos en enskild person eller ett enskilt parti. Utan att vi som går till jobbet varje dag har något att säga till om. Vi gör skillnad. Skapar eko. Vi är små frön som växer oss starkare när det regnar. Eller som en klok människa sa till mig ”Du kan rösta för kärlek varje dag, inte bara vart fjärde år”. Och det är det vi måste fortsätta göra.