Socialsäkring – få med de sociala aspekterna i byggskedet

Jag jobbar bland annat med att göra sociala konsekvensbeskrivningar (SKB). En SKB beskriver de positiva och negativa konsekvenser av en plan eller ett projekt och belyser vilka krav och mål måste uppfyllas. Under det sista året har efterfrågan på SKB:er ökat markant här i Stockholm. Antagligen för att vi har fått upp ögonen för att det är ett väldigt bra verktyg för att få med de sociala aspekterna i ett projekt (som alltid finns och alltid måste belysas!). Verktyget är också relativt ensamt om att täcka in aspekter såsom miljörättvisa, människors välmående och hur det är möjligt att jobba med dialog för att minska missnöjet med ett projekt. Detta är ju såklart grymt!

Men det får mig att fundera på vad som krävs härnäst inom social hållbarhet i bygg- och planeringsområdet för att vi ytterligare ska kunna säkerställa att vi tar hänsyn till sociala aspekter. Vi börjar ju bli bra på att täcka upp de sociala aspekterna i planeringsskedet. MEN vi måste helt enkelt bli bättre på att få med de sociala aspekterna i nästa skede – byggskedet. Jag tror därför att nästa stora riktning inom området blir socialsäkring i byggskedet. Jag vet att detta görs – men det är bara det att det är få som gör det. Det händer såklart redan saker på denna front i byggprocessen; sociala krav ställs ju allt oftare i upphandlingar och exempelvis kommer miljöbedömningssystemet Byggvarubedömningen börja lyfta in sociala aspekter som en parameter vid bedömning av byggvaror. Men för att vi ska kunna kalla det vi gör socialsäkring har vi en bit kvar… Jag har såklart en massa idéer – Vilka har ni?