Olof Jonasson

Utredare inom vatten
olof.jonasson@tyrens.se

Olof Jonasson har arbetat med hållbar dagvattenhantering med ett fokus på dagvattenrening i nära 20 år, både i Sverige och globalt. En stor del av sitt yrkesliv har Olof spenderat i Australien, ett land som är världsledande när det kommer till hållbara initiativ för dagvattenhantering, där han arbetat både inom den privata och offentliga sektorn. Olof är även aktivt involverad i forskning och utveckling området, och samarbetar både med svenska och australiensiska universitet.


Inga inlägg hittades.