Världstoalettdagen – även från ett svenskt perspektiv

Idag, den 19 november, är det världstoalettdagen. SIDA skriver på sin hemsida att var tredje människa i världen saknar tillgång till en toalett. Att lösa sanitetsfrågan är såklart avgörande för att stoppa spridning av flera sjukdomar och skapa utveckling. Världstoalettdagen får mig därför vanligtvis att tänka på andra delar av världen än just Sverige. Men under det senaste året har jag och några kollegor till mig fått lära oss att toaletter är en viktig fråga även i Sverige. Vi har bland annat kunnat följa en debatt i media om att skolelever inte vill gå på toaletten eftersom de upplever att toaletter i skolan är så smutsiga att de inte vill använda dem. Trasiga lås och undanskymd placering av toaletterna gör att eleverna inte upplever dem som trygga. Toaletter blir ofta tillhåll för mobbning eller mål för skadegörelse.

Skolan är barns och ungdomars arbetsmiljö, den ska vara trygg och tillgänglig för alla. Toaletter och duschar i skolor måste vara platser där barn kan koppla av och känna sig trygga.

När det kommer till duschar är problematiken en annan. Ungdomars fokus på utseende går allt längre ner i åldrarna och skapar en osäkerhet hos många barn och unga, något som kan leda till att elever hoppar över att duscha efter idrotten eller inte är med på idrotten överhuvudtaget, för att slippa visa sig nakna för andra.

För att uppmärksamma problemet och beskriva lösningar har vi på uppdrag av Sveriges kommuner och landsting (SKL) tagit fram en vägledande skrift som belyser hur fastighetsägare, förvaltare och skolverksamheten kan arbeta med problematiken och ger flera förslag på åtgärder.

Både sociala och fysiska åtgärder

Det är viktigt att understryka att det krävs olika typer av åtgärder för att komma i mål, både fysiska och sociala. Därför innehåller skriften både riktlinjer för fysiska åtgärder kopplade till bland annat materialval och placering samt sociala åtgärder kopplade till bland annat att involvera elever och andra aktörer.

Under arbetet har det varit tydligt att det finns ett engagemang för dessa frågor runtom i Sveriges kommuner och att det på många håll finns en vilja att komma till bukt med problemen.

Med stor förhoppning om att hygienrum runt om i landets grundskolor kommer att planeras för att bli fräschare, uppmärksammar vi idag världstoalettdagen! Skriften är nu för tryck men kommer att gå att beställa på SKLs hemsida så småningom.