Intervjuer som grund för att skapa hållbarhet

Om ni läst något av mina blogginlägg tidigare så känner ni säkert till att en av de arbetsuppgifter jag gillar mest är att genomföra dialoger och intervjuer. Om företag eller planerare vill förstå de verkliga behoven och upplevelserna så måste vi fråga användarna.

Att anta att det är på ett visst sätt funkar inte. Våra antaganden brukar oftast inte stämma. Som van intervjuare vet jag att de insikter som intervjuerna ger kommer innehålla många överraskningar. Insikterna blir alltid viktiga pusselbitar för företag eller planerare för att ta fram åtgärder eller strategier för fortsatt arbete.

Kombinera medborgardialog och intressentdialog

Nu arbetar jag och några kollegor på ett spännande forskningsprojekt som handlar precis om det. Det började för något år sedan när min kollega Annika Ekengren och jag diskuterade hållbarhetsredovisningar. Annika är expert inom hållbarhetsredovisningar och ledningssystem men beklagade sig över att den obligatoriska intressentdialogen inte tas på allvar. Grunden för ett framgångsrikt arbete med hållbarhetsredovisningar och ledningssystem är att identifiera och prioritera organisationens viktigaste hållbarhetsfrågor. Intressentanalys och intressentdialog är viktiga verktyg i detta arbete, som i förlängningen borde leda till ett bättre hållbarhetsarbete med en minskad påverkan på människa och miljö. I praktiken är analysen dock ofta en pappersprodukt och dialogen bristfällig. Vi bestämde oss för att kombinera erfarenheter från medborgardialog från planeringsprocesser, med erfarenheter från intressentanalyser och intressentdialoger inom ramen för ledningssystem och hållbarhetredovisning. Vi fick pengar från Sven Tyréns stiftelse för vår idé och vips så var vi igång.

Under två år kommer en projektgrupp kombinera erfarenheter från medborgardialog från planeringsprocesser, med erfarenheter från intressentanalyser och intressentdialoger inom ramen för ledningssystem och hållbarhetredovisning. Detta tvärvetenskapliga förhållningssätt ger ett unikt tillfälle för lärande och utveckling, som skapar möjligheter för en bättre dialog både i planprocesser och hos organisationer. En dialog som sker på ett genomtänkt sätt kan skapa förtroende, delaktighet, samarbeten och utveckling av hållbarhetsarbetet. I projektet tas en standardiserad metod fram, kombinerat med praktiska verktyg. Vi har kommit igång bra och nu till våren så kommer vi testa våra verktyg på riktiga fall, både i organisationer och i planprocesser. Visst låter det spännande?!

Vill ni delta?

Om ni är nyfikna på att veta mer eller vill delta så hör av er till mig eller min kollega Annika Ekengren.

Läs mer

Här kan ni läsa mer:
https://www.tyrens.se/sv/aktuellt/nyheter/intressentdialog-paa-riktigt-mindre-risk-och-mer-moejligheter/

https://miljo-utveckling.se/hon-vill-utveckla-intressentdialogen/

https://www.aktuellhallbarhet.se/strategi/hallbarhetsredovisning/intressentdialoger-ofta-pappersprodukter-som-bygger-pa-bristande-dialog/

https://teknikdygnet.se/2020/01/22/intressentdialogen-kan-forbattras-for-att-starka-hallbarhetsarbetet/