Åsa Norman

Miljöutredare, innovationscoach
asa.norman@tyrens.se

Åsa Norman arbetar sedan 17 år brett med hållbarhetsfrågor främst inom samhällsplanering. Hon är hydrolog från början och har de senaste åren arbetat intensivt med förslaget till Mälarens nya reglering och ombyggnaden av Slussen i Stockholm. Åsa arbetar gärna med, och har synpunkter på, kommunikationsfrågor i alla möjliga sammanhang.