Om du fick jobba utan krav på leverans, utan uppdrag, utan budget – vad skulle du göra då?

Jag fick möjlighet att leda ett samarbetet med deltagare från olika organisationer och branscher kring värdeskapande digital tvilling. Och jag känner en stark tacksamhet för stunderna jag arbetet med hela eller delar av innovationsekosystemet.

Stunder när jag känt mig fri att vara jag, haft tillgång till mina unika förmågor och min kreativitet samt lärt mig en massa nytt. Jag tänker att vi behöver ha den typen av frigörande platser i vår bransch, innovationsekosystem, samverkansplattformar, sammanhang där aktörer med olika perspektiv och som brinner för samma sak kan samverka utan krav på resultat. Sammanhang där vi kan vara människor, där magi kan skapas, ja, det oväntade händer, det som alla sen sedan kan bygga sin unika business på.

”Det skapas magi i innovationssystemet när alla drivs av samma vilja att bidra och blir kvar för att man i sammanhanget känner sig lyssnad på och kan lära av andra.” Monika Ek, Ramböll tidigare Virtual Cities

Vårt innovativa ekosystem för dialog och samverkan, har skapat ett withepaper i wikiformat: ett WikiPaper om Värdeskapande digital tvilling. Medskaparna, som alla brinner för att bidra till en värdeskapande digital tvilling, har utifrån sina respektive perspektiv formulerat: förhållningssätt, perspektiv, förutsättningar och vägar mot en digital tvilling. Här kan du se resultatet av vår dialog.

Det finns ett par andra exempel på klok samverkan i vår bransch som jag känner till och är på olika sätt medverkar i och det är #Nollslös och BIM-podden.

Apropå BIM-podden så kommer detta Wiki-paper att presenteras i tre olika avsnitt i BIM-podden med sex helt olika perspektiv. Först ut är avsnittet med perspektiven konsult/arkitekt och entreprenör. Håll utkik efter uppföljande två avsnitt med sina unika perspektiv!

Ta chansen att själv bidra till det innovationsekosystem som möjliggjort lanseringen av Värdeskapande digital tvilling.

Välkommen till lanserings-AW för Värdeskapande digital tvilling – ett WikiPaper, onsdagen 29 september –  kl 16:30, vi ses digitalt!

Anmäl intresse till nina.borgstrom@tyrens.se