Välkommen på frukostseminarium kring sociala aspekter i avfallshanteringen!

Återvinning av material har länge varit en stor fråga och förebyggande av avfall har också blivit allt mer aktuellt. Men vi måste nå ännu längre och för att göra det tror jag det är väldigt viktigt att inte glömma oss som faktiskt gör jobbet – människorna! Därför bjuder vi in till frukostseminarium om sociala aspekter för avfallshantering i samhällsplaneringen. Hoppas att vi ses där!

Avfallshanteringen ökar i komplexitet och tar därmed också mer plats, samtidigt som vi blir fler människor som ska få plats på samma yta. Det finns en outforskad potential mellan å ena sidan avfallshanteringens behov av ytor och platser och å andra sidan samhällsplaneringens mål om att skapa socialt hållbara samhällen. I det här frukostseminariet diskuterar vi hur avfallshanteringen kan bidra till den sociala hållbarheten i samhällsplaneringen.

Social konsekvensanalys av avfallsplaner

”Är avfallshanteringen rättvis fördelad inom staden? Hur gör vi avfallssorteringen jämställd?” Malin Söderlund och Sarah Isaksson berättar om resultatet av ett projekt med Stockholm Vatten och Avfall där Tyréns genomfört en social konsekvensanalys för att integrera social hänsyn vid utformning av avfallsplanen. Vid genomförande av en social konsekvensanalys kopplad till avfallsplanens mål och delmål blir det fokus på människan och hens behov ur ett socialt perspektiv.

Avfallshanteringens bidrag till social hållbarhet i samhällsplaneringen

Tyréns har varit med i flera innovativa projekt kopplat till avfallshantering och social hållbarhet. Ett exempel är den kvartersnära ÅVC:n Returen i Malmö. Tyréns har även varit med i ett 3-årigt utvecklingsprojekt tillsammans med Harvard University om arkitekturens roll vid planering och utformning av funktionsbyggnader i den hållbara täta staden. Elisabet Höglund håller ett mer visionärt inriktat föredrag om hur platser för avfallshantering kan bidra till den sociala hållbarheten i en stad utan att upplevas som något tråkigt eller störande för de närboende.

När: Onsdag den 10 maj kl 8-9 (frukost serveras från kl 7.30).
Var: Tyréns kontor, allrummet på plan 0. Adress: Peter Myndes Backe 16
Vem: Det här seminariet riktar sig till kommuner, byggherrar och fastighetsägare.
Hur: Anmäl dig senast den 3 maj till matilda.cervenka@tyrens.se. Ange eventuell specialkost vid anmälan.

Det här är det första av fyra frukostseminarier i en serie om avfall i samhällsplaneringen.