Tillsynskampanj på bygg- och rivningsområdet

http://www.naturvardsverket.se/Start/Lagar-och-styrning/Artiklar-Tillsynsnytt/2012/Kampanj-om-bygg–och-rivningsavfall-pa-gang/

Naturvårdsverket planerar i samråd med Boverket att genomföra en tillsynsvägledningskampanj inom bygg- och rivningsområdet under hösten 2013.

Utformningen av kampanjen kommer att göras i början av 2013, skriver Naturvårdsverket på sin hemsida.

Det här är välbehövligt. Tillsyn på bygg- och rivningsområdet är ofta eftersatt. Eftersom det är så många olika entreprenörer inblandad i ett bygge, så är det en utmaning för tillsynsmyndigheten att hitta rätt verksamhetsutövare att utöva tillsynen över. Ett problem som typiskt kommer att dyka upp är att reda ut vem som ansvarar när det blir tokigt. Om man tar avfallshanteringen som exempel: om installatören lagt kabelresterna fel kan han kanske skylla på sin uppdragsgivare som i sin tur skyller på platschefen som anses ha skyltat dåligt.

Vi som jobbar i branschen ser att det finns en del att förbättra när det gäller att ha kontroll över miljöpåverkan från ett bygge. Allt från förebyggande av avfall och kemikalier i byggprodukter till buller och avfallshantering. Naturvårdsverket har redan nu lagt ut information på sin hemsida om hur man kan ställa krav på förebyggande av avfall enligt miljöbalken. Är du nyfiken på det kan du läsa vidare här:

http://www.naturvardsverket.se/sv/Start/Produkter-och-avfall/Avfall/Minska-avfallets-mangd-och-farlighet/Sa-har-kan-miljobalken-anvandas-for-att-forebygga-avfall/

Välj blogg och få våra viktigaste inlägg en gång i veckan direkt till din inkorg