Sophämtarnas arbetsmiljö engagerar många

Som konsult med uppdrag att vara biträdande projektledare i TYA-projektet ”Sophämtarnas arbetsmiljö – allas ansvar” kommer man i kontakt med många inom avfallsbranschen just nu. Det handlar om kommunala tjänstemän, både beställare och utförare, och drift- eller arbetsledare inom de privata företagen. Vi märker att intresset för projektet och vad det kommer att ge för resultat är stort.

Vi ska hitta alla arbetsledare för sophämtare  i Sverige, både privat och kommunalt anställda.  Orsaken är den enkät som projektet har tagit fram för att kartlägga sophämtarnas arbetssituation med avseende på fysisk och psykosocial arbetsmiljö. Enkäten ska skickas till, och besvaras av, alla sophämtare i landet som kör hushållsavfall i kärl och säck, med bak- eller sidlastare. När alla enkäter har skickats ut kommer vi att veta hur många Sveriges sophämtare är.

Vi har involverat några av sophämtarna och deras arbetsledare när belastningsmätningar (se tidigare inlägg) genomfördes i Uppsala, Linköping, Malmö och Stockholm. Under mätningsdagarna har det varit stort intresse och många frågor om mätningarna, projektet och vilka effekter projektet kan ge. Analys av belastningsmätningarna kommer att ske under våren och resultatet av enkätundersökningen kommer förhoppningsvis någon gång under nästa år (när alla enkäter är ifyllda!). Detta är sedan tänkt att resultera i förbättringsförslag.

Sophämtning

Även om många redan är engagerade och intresserade, så behöver det bli fler. Dessutom kan man aldrig sprida för mycket information. Läs därför mer på TYA-s hemsida och nämn projektet för andra som berörs av eller påverkar sophämtning på något sätt!

Välj blogg och få våra viktigaste inlägg en gång i veckan direkt till din inkorg