Sophämtarnas arbetsmiljö – allas ansvar

Under hösten kommer TYAs arbetsmiljöprojekt ”Sophämtarnas arbetsmiljö – allas ansvar”tya att ta fart. Belastningsmätningar på sophämtare som hämtar hushållsavfall med baklastare kommer att utföras i några olika orter i landet. Som jag tidigare har bloggat om är det puls- och muskelmätningar på sophämtare under hela arbetsdagar som kommer att göras. Dessa mätningar är även tänkta att kompletteras med specifika biomekaniska studier av speciella arbetsmoment.

För att sprida information om projektet, dess innehåll och utförande kommer vi att genomföra informationsträffar runt om i landet, med start i september.  Skyddsombud, arbetsledare och sophämtare samt kommunala avfallshandläggare är alla välkomna.

Mötesplan, mer information om projektet och informationsträffarna samt hur man anmäler sig (till mig) finns på www.tya.se, i projektinformationen och i inbjudan.

Välj blogg och få våra viktigaste inlägg en gång i veckan direkt till din inkorg