Reburg – en stad i cirkulär ekonomi

Hur skulle livet se ut i en cirkulär ekonomi? Vad skulle företagen göra och vilka typer av utrymmen skulle vi ha? För att undersöka dessa frågor har staden Reburg utformats, en stad där cirkulär ekonomi kommer till liv.

En film från Ellen MacArthur Foundation om cirkulär ekonomi.

 
Det senaste året har samtliga konferenser, temadagar, seminarier och avfallsnyheter jag tagit del av, haft ett stort fokus på just cirkulär ekonomi. Många är vi som försökt skapa oss en tydlig definition för hur termen kan omvandlas till vår egen verklighet för användas inte bara inom avfall och råvarubranschen, utan också som en självklar del i samhället ur ett större perspektiv. Hittills har jag inte sett något konkret exempel på helhetsgreppet som känts enkel att överföra på t.ex. en kommun, stadsdel eller framtidsvision.

Nu har projektet Reburg – världens mest cirkulära stad tagits fram av de gemensamma grundarna Plan C och Pantopicon. De beskriver att övergången till en cirkulär ekonomi kräver grundläggande förändringar och innovation genom hela värdekedjan, från produktdesign till nya affärsmodeller, från nya sätt att bevara resurser och vända avfall till en resurs, till nya former av konsumentbeteende och livsstilar.

Vi kommer att berätta historien om Reburg i fyra kapitel , fyra cirkulära terminer . För varje termin berättar en Reburgmedborgare hens berättelse och avslöjar sina hot spots i staden . Vi lanserar terminer steg för steg.

Projektet kommer alltså undersöka hur livet skulle kunna te sig för en medborgare i en cirkulär stad.

Jag vet inte om Reburgprojektet motsvarar det konkreta exempel som jag letat efter, än, men jag blir  nyfiken att följa dess utveckling i alla fall. Blir ni?

Läs mer här.

Välj blogg och få våra viktigaste inlägg en gång i veckan direkt till din inkorg