Myndigheterna sätter fokus på bygg- och rivningsavfall i höst

Nu lanserar Naturvårdsverket tillsammans med Boverket sin tillsynskampanj för bygg- och rivningsavfall. Målet är att minska avfallsmängderna från byggande och rivning. Byggbranschen har lyckats bra med tajmingen av sina Resurs- och avfallsriktlinjer för byggande och rivning (uppdatering av Kretsloppsrådets riktlinjer) som kom i slutet av maj och som vi på Tyréns har ansvarat för. De innehåller en stor komplettering om just förebyggande av avfall, d.v.s. att minska avfallets mängd och farlighet.

Naturvårdsverket har bygg- och rivningsavfall som prioritet både i Sveriges avfallsplan och i det program för förebyggande av avfall som nu är på remiss. Övriga prioriterade områden i förebyggandeprogrammet för avfall är matavfall, textilavfall och elektronikavfall. Och nu kommer även Boverket med allmänna råd om rivningsavfall, som är på remiss till den 16 augusti.

Det uppstår ungefär tio miljoner ton bygg- och rivningsavfall i Sverige varje år och cirka sex procent av detta är farligt avfall. Den allra största mängden avfall i Sverige är gruvavfall. Men om man räknar bort gruvavfallet så står byggsektorn årligen för ungefär en tredjedel av allt avfall som uppstår i landet och en fjärdedel av allt farligt avfall. Så det finns lite att bita i.

Välj blogg och få våra viktigaste inlägg en gång i veckan direkt till din inkorg