Idag, 29 september, är det Återvinningens dag!

Jag heter Rebecca Larsson, och detta är mitt första inlägg på Avfallsbloggen! Jag sitter på Tyréns miljöavdelning i Stockholm sedan ett år tillbaka och arbetar till stor del med avfallsfrågor. Återvinning är en av mina hjärtefrågor, så det passar utmärkt att det är just återvinning mitt första inlägg ska handla om!

Vi svenskar är väldigt duktiga på att återvinna. Enligt FTI (Förpacknings- och Tidningsinsamlingen) återvinner hela 97 % av alla svenskar sina förpackningar. Tyvärr blir en stor del, hela 25 procent, felsorterat. På Tyréns är vi flertalet som arbetar med avfalls- och resursfrågor. I samarbete med våra kunder arbetar vi särskilt aktivt med förebyggande av avfall, avfall i samhällsbyggnad, kommunal avfallshantering och deponier.

Avfallstrappan, Illustration av Naturskyddsföreningen

ill: Avfallstrappan, Naturskyddsföreningen

Återvinning är steg tre i avfallstrappan. Innan man kommer till steg tre ska man försöka minimera sitt avfall genom att tänka ”Behöver jag verkligen detta?”, och sedan återanvända genom att finna en annan användning för saken, sälja eller skänka den. Men när du väl ska återvinna ditt avfall, är du alltid 100 procent säker på att du lägger det i rätt fack? Om du har frågor, som privatperson eller i arbetsrelaterade frågor, mejla mig på Rebecca.larsson@tyrens.se. Det kan vara allt från hur värmeljus återvinns till var du kan lämna trasiga textilier.