En dag med belastningsmätningar vid sophämtning

En viktig del av TYA-projektet ”Sophämtarnas arbetsmiljö – allas ansvar” är belastningsmätningar på sophämtare. Som en del i mitt uppdrag som biträdande projektledare ingår att delta vid dessa belastningsmätningar tillsammans med personal från Karolinska Institutet.

Belastningsmätningarna inleddes i häromveckan och då hade jag äran att delta. Att vara med på belastningsmätningarna innebär en för mig ovanligt tidig start på dagen, strax efter 5 på morgonen är det dags att vara på plats på de aktuella sophämtarnas platskontor, någonstans i Sverige. Väl på plats ska mätutrustningen ”monteras” på de sophämtare som ska delta. Det är en anställd från Karolinska Institutet som ansvarar för mätningsutrustningen, men som medhjälpare gäller det att hålla ordning på klockan, så att synkroniseringen blir bra när data senare ska analyseras.

Inklinometer och pulsband
 

Inklinometrar (vinkelmätare) på armar, rygg och ben samt pulsband fästs på sophämtarna. För att kalibrera inklinometrarna och underlätta analysarbetet får de utföra 5 olika rörelser . Därefter är det dags att börja en helt vanlig arbetsdag. Eller kanske inte helt vanlig, men i alla fall vanlig med undantaget att en följebil hela tiden finns i närheten för att dokumentera olika arbetsmoment.

Eftersom belastningsmätningarna ska utföras på sophämtare som kör i olika typer av bebyggelse (villa, landsbygd och flerbostadshus) blir omgivningarna man befinner sig i väldigt varierande på olika dagar. Det är stora områden med flerbostadshus och soprum, villaområden eller hämtningar på landsbygden.

OLYMPUS DIGITAL CAMERAOLYMPUS DIGITAL CAMERA

 

 

När arbetsdagen är slut återsamlas man för att ta av mätutrustningen och de som har haft mätutrustningen på sig fyller i en enkät.

Ca 40 personer ska ingå i belastningsmätningarna, så fler tidiga morgonpass kvarstår. Det är en annorlunda arbetsuppgift, men rolig.

Välj blogg och få våra viktigaste inlägg en gång i veckan direkt till din inkorg