Brevbärare och sophämtare – många likheter

Jag upplever att likheterna mellan yrkesgrupperna brevbärare och sophämtare är fler än många kanske tror. Jag har aldrig jobbat som sophämtare, men jag har åkt med i sopbilar och även följt efter sopbilar för att obervera arbetet. Under ett flertal somrar sommarjobbade jag som brevbärare och spenderade många timmar i en postbil och på postcykel. Onsdagar i ett av radhusområdena var alltid lite knöligare än övriga dagar. Då stod nämligen sopkärlen framdragna vid garageuppfarten, oftast rakt framför brevlådan. Jag blev rätt bra på tekniken att flytta kärl genom att sticka ut handen genom bilrutan. Ibland fick de även en putt av bilens kofångare. Mest stolt är jag över att jag aldrig välte ett fullt kärl. Vid några enstaka tillfällen fick jag dock kliva ur och ställa upp ett omkullvält tomt kärl…

En likhet har alltså redan blivit tydlig, placeringen av brevlådor och sopkärl, ofta i anslutning till garageinfarten i tätorter. På landsbygden kan det vara annorlunda. Mången gång har jag hört sophämtare knorra över att brevlådorna minsann flyttas ut till stora vägen så att postbilen slipper köra på dåliga småvägar, men den stora sopbilen måste minsann köra in, ibland utan att kunna vända.

Sopkärl och brevlådor i villaområde.

Sopkärl och brevlådor i villaområde.

Den senaste tiden har det skrivits mycket i medierna om dåligt fungerande postutdelning och postutdelning som dras in med anledning av bristande arbetsmiljö. Krav på postboxar som ersättning för brevinkast har angetts som krav för fortsatt utdelning. För egen del klämde jag inledningsvis fingrarna rätt rejält i vissa brevinkast, innan jag förbättrade utdelningstekniken. Jag har därmed förståelse för förändringsönskemålen. För det är onekligen stor skillnad mellan olika utformningar. Detsamma gäller ju förutsättningar i avfallsutrymmen. Det är stor skillnad mellan dåliga förutsättningar och bra förutsättningar för sophämtning.

Arbetsgivare är ju ansvariga för sina anställdas arbetsmiljö. Att förbättra de fysiska förhållandena på en plats eller i en byggnad som man har rådighet över kan säkert vara svårt nog. Ett hämtställe eller en brevlådeplacering har inte arbetsgivaren rådighet över. Fastighetsägaren tänker på sin service och vill inte både få den försämrad och behöva betala för en förändring av förutsättningarna. Arbetsgivare inom postväsendet och sophämtningen har med andra ord liknande svårigheter att hantera.

Arbetsmiljön för utförare är viktig. Bibehållen service för invånarna är också viktigt. Men vem har en bra lösning på dessa motsättningar?

Nu kanske vän av ordning tycker att det inte blev så många likheter, men de viktigaste tycker jag är de jag har beskrivit ovan. Men några andra kommer här: Man får röra på sig och kommer ut, kroppen blir sliten, det är ett varierande jobb och behöver man gå på toa kan det vara lite brist på sådana längs rutten.