Träd blir bara bättre med åldern.

Träd blir bara bättre med åldern

Reflektioner av Fredrik Thuning från Tyréns Arkitekturakademi.

Som landskapsarkitekt lär man sig snabbt att man behöver argumentera för trädens värde. De agerar kolsänkor, skuggar, tar upp vatten och motverkar erosion. De kan husera tusentals liv i sin stam och sin krona och flera studier visar också att närheten till träd gör att vi mår psykiskt bättre. Detta förutsätter att träden får möjlighet att växa upp och bli gamla.

Träd är ingen slit-och-släng-vara

Konsumtionssamhället har nästlat sig in även i byggbranschen. Det ska vara billigt och det ska gå snabbt. Det ska inte ta mycket plats och så ska det självklart vara underhållsfritt. Träd kräver dock både plats och underhåll – och kostar både tid och pengar.

Stadsmiljön är stressande för ett träd. Det kan vara både för torrt, för blåsigt, för skuggigt/mörkt och för blött. En kompakterad jord försämrar gasutbytet och utöver detta finns också hotet av slitage från människan. Trots att träd är starka och motståndskraftiga har de en gräns för hur mycket stress de klarar av, inte minst i etableringsfasen. Som en nyfödd bebis behöver det nyplanterade trädet tas omhand och ges förutsättning att växa och utvecklas.

Massplantering av träd är alltså inte alltid så enkelt som man kan tro. Varje träd är en levande individ och varje träd kräver rätt förutsättningar och skötsel för att överleva. Det finns tyvärr flera exempel på ”gröna” satsningar där massplanteringar slutat med vissna och döda träd några år efter plantering och orsaken är ofta densamma: man har glömt att arbetet med träd fortsätter även efter att de planterats.

Det kostar att låta ett träd dö

Ett dött träd innebär inte bara en ekonomisk förlust utan även en förlust av tid. Som jag nämnde inledningsvis blir träd bara bättre med åldern. I ung ålder har träden självklart värden men ju äldre de blir desto mer ger de oss tillbaka. Ett träd som dör går inte att ersätta med ett nyplanterat och därigenom få tillbaka alla värden från det döda – det innebär att börja om från noll.

Utöver de värden som förlorats på platsen måste man även komma ihåg att ett träd har under sin produktion i plantskolan bidragit till utsläpp av koldioxid. Ett genomsnittligt gatuträd är runt 10 år när det planteras. Det innebär 10 år av omhändertagande, omplanteringar, bevattning och gödsling i onödan om trädet dör efter plantering.

Träden är en stor del av vår räddning när det gäller klimatanpassningar för framtiden – det är dags att vi värderar dem i enlighet med detta.

 


I Tyréns Arkitekturakademi har vi kommit till moment II: Resurser. Det är ett ämne där vi djupdyker i fakta och kritiskt tänkande kring några av de naturresurser som exploateras och påverkas i byggprocessen; det handlar om organiska och oorganiska material och biologiska resurser.

 

Läs tidigare blogginlägg om Tyréns Arkitekturakademi:

Klimatanpassad arkitektur – inget nytt

Återbruk i vår profession

Social hållbarhet i Arkitekturakademin