Catarina Bendix Tegnell

Återbruk i vår profession

Vi är många som frågar oss varför vi inte ser mer återbruk i byggbranschen. Vilka är hindren och hur övervinner vi dem? Vilka framsteg görs trots allt och kommer materialbristen att påskynda omställningen till cirkulär materialanvändning. Inget ont som inte har något gott med sig? Det är frågor som vi ställer oss i Tyréns Arkitekturakademi och här delar inredningsarkitekt Catarina Bendix Tegnell med sig av reflektioner under Arkitekturakademins moment III Återbruk.

Som deltagare i Tyréns Arkitekturakademi har jag fått vara med på en rad olika föreläsningar om cirkulär ekonomi och hållbarhet. Det är en ära att få vara med och lära mig så mycket av cirkulär hållbarhet, allt från bra materialval till bättre social hållbarhet mm.

Det är en ära att få vara med och lära mig så mycket av cirkulär hållbarhet, allt från bra materialval till bättre social hållbarhet

Men en specifik föreläsning som jag fastnade för är Elisabet Höglunds föreläsning om återbruksplaner. Här presenterar hon hur och vad vi behöver göra för att anpassa oss och hur omställning från linjär ekonomi till cirkulär ekonomi kan ske och att vi behöver hitta hitta verktyg för hur den omställningen ska ske. 

Återbruksplaner där man redovisar varje projekts mål, syfte och aktiviteter är av stor vikt när det kommer till att bygga med återbruk. Och detta kan vara ett styrande dokument om man tillsammans med beställare upprättar detta. 

Återbruksplaner där man redovisar varje projekts mål, syfte och aktiviteter är av stor vikt när det kommer till att bygga med återbruk

Jag som inredningsarkitekt arbetar dagligen med återbruk i mina projekt och där använder vi oss av dokument och planering för hur hanteringen av den återbrukade inredningen ska ske. I befintligt bestånd gäller det att inventera, definiera, värdera och kategorisera varje produkt. Vad som ska säljas, vad som ska återbrukas, vad som ska lagas och vad som ska slängas. 

Elisabet Höglund presenterar i sin föreläsning just detta med dokumentation och planering och att detta också bör göras i byggbranschen. Där kan man med hjälp av checklistor se potentialen av det återbrukade i byggnationen. Hon påvisar att ca 20 procent av byggmaterialhandelns omsättning bara försvinner ur våra byggnader genom den linjära ekonomin. 

Men varför händer detta inte och varför går det inte snabbare är en frågeställning som Elisabet Höglund ställer sig. Några aspekter som hon belyser är bl a ramavtalsinköp, svårare att projektera återbruk och osäkerheten om produkten kommer att finnas tillgänglig  på marknaden samt att man är ovan att projektera och köpa in med återbrukat material. 

Några saker om kan öka takten är krav på klimatdeklaration och då ökar beställarkraven. Även pilotprojekten börjar bli fler samt att leverantörer av återbruk etablerar sig nu på marknaden. Men även materialbrist till följd av pandemin kan göra att återbruket per automatik får ett uppsving. Även från våra högskoleutbildningar ser vi exjobb med större fokus på återbruk. 

Det man kan summera är att det finns ingen väg bakåt endast framåt

Det man kan summera är att det finns ingen väg bakåt endast framåt. Att man som arkitekt även här tar en mer framträdande roll i beställarens kravställning och mål för projektet innan upphandling av entreprenörer sker. Att man skapar bättre kännedom om återbruksprocessen och produkt-materialval. Här finns det pengar att tjäna för den som etablerar sig på marknaden som återbruksleverantör. I min roll som inredningsarkitekt hjälper jag min hyresgäst i tidiga skeden och mycket ofta innan kontraktsskrivning med fastighetsägare. Genom att justera och implementera krav i rumsbeskrivningen, som oftast ligger som grund för kontraktsskrivningen, säkerställer jag att ex, fast inredning, golv, undertak, belysningsarmaturer, dörrar, glaspartier etc kan återbrukas, renoveras eller demonteras och säljas. Detta spar oftast pengar för så väl fastighetsägaren och hyresgästen. 

Catarina Bendix Tegnell, Inredningsarkitekt SIR/MSA och deltagare i Tyréns Arkitekturakademi

Arkitekturakademin

Om Arkitekturakademin

  • Arkitekterna utbildas i processledning för cirkulära samhällen
  • Utbildningen är finansierad av Sven Tyréns Stiftelse
  • 45-60 arkitekter utbildas under tre år
  • Rektorer för utbildningen är Linda Tholence och Katrin Berkefelt, arkitekter och avdelningschefer på Tyréns.

Läs mer om Arkitekturakademin på tyrens.se