Team

Tid för reflektion, tid för innovation

Jag skrev i ett tidigare inlägg att innovation bygger på insikter. Inlägget blev ingen kioskvältare och bara det är intressant. Får alla insikter och använder dem på det sätt man behöver? Eller hinner man inte ens läsa en ganska kort text?

Jag låter frågan vara obesvarad men fortsätter ändå enligt tesen att vi behöver få förutsättningar för mer reflektion som ger insikter som kan skapa innovation. För att få en hållbar utveckling behövs innovation. Innovation är ett arbete och inget som kommer av sig självt (även om myten säger annat).

Hur uppstår insikter?

Jag tror inte det bara är jag som kan känna att man håller på i sitt ekorrhjul och inte har tid att tänka några nya tankar. Insikter uppstår oftast genom att reflektera tillsammans.

Jag har varit med i några utvecklingsprojekt bland annat med inriktning att hjälpa kommuner som vill arbeta med hållbarhet. Det är samstämt att man eftersöker tid för reflektion, tid att diskutera tankar och tid för erfarenhetsåterföring. Men att ta sig tid för det, samtidigt som det vardagliga ska göras är svårt. Likväl är det oerhört viktigt om vi ska komma någon vart med innovation.

Viktigast är vardagen

Att reflektera litet grann varje dag och hitta sätt att samla ihop insikter är en bra grund. Det räcker inte att samlas en gång om året och tro att det löser allt. Vi behöver ha en kultur på arbetsplatsen där det är normalt att resonera om problem och om tänkbara förbättringar. Det kan vara att fika varje dag och att ińte förbjuda jobbprat vid dessa tillfällen. Det kan också vara att prata om något helt annat och så plötsligt komma på en idé som man skriver ner på en servett eller kastar in i diskussionen.

Just nu är arbetsplatsen främst digitala kanaler för många, vilket är både plus och minus när det gäller att reflektera tillsammans. I viss mån sparar man tid på att slippa flytta sig vilket man kan använda för kortare samtal. Men ni som ses på arbetsplatsen kan ta vara på att ni förflyttar er. Prata några minuter vid kaffeautomater och ta vara på era smarta tankar. Och alla kan ta några minuter på varje arbetsmöte och reflektera kring vad ni lärt er.

Arbeta vidare med insikterna

För att komma framåt så att diskussionerna inte bara blir ett evigt gnäll måste det finnas strukturer som fångar upp insikter och förslag. Det är ändå ett måste att samla ihop sig vid några större tillfällen ibland. Varför inte i samband med den årliga verksamhetsplaneringen?

Har man då gjort någon slags dokumentation under året, även om det bara är på en servett, har man en bra grund för utvecklade och utvecklande diskussioner.

Ge inte upp om idén utmanar praxis

Om ni kommer på riktigt bra idéer så är det i princip helt säkert att idén krockar med befintliga policier, praxis eller regelverk. Stanna då inte vid att konstatera detta och tro att ni kommit till vägs ände. Vad krävs för att ändra dessa grundbultar? Spåna fritt om det också. När det gäller lagar kan man diskutera om det är själva lagen som behöver ändras eller om det är tillämpningen. Om det man vill göra uppfyller själva syftet med lagen, kanske man ska våga utmana tillämpningen innan man ger upp eller ropar på lagändring.

Vid de större tillfällena dokumenterar man lämpligen viktiga inspel som kommit in samt beslut om fortsatt arbete, aktiviteter, ansvar och tidplan och följer upp på vanligt vis.  Det gäller att hänga i och fortsätta arbetet med insikterna och utveckling av idéer. Att etablera en slutlig innovation är ett hårt arbete och inget man gör på en kickoff rakt av. Men alternativet är också hårt arbete som inte leder effektivt mot det mål man har. Är det verkligen bättre?

Konsult som facilitator

Som konsulter kan vi bistå kunderna som en oberoende part, om det är känsliga diskussioner inom organisationen som ska föras. I samhällsbyggnadsbranschen finns många komplexa problem som det kan vara svårt att prata om. En facilitator kan vara bra för att lotsa diskussionen med fast men vänlig hand. En som vågar peka på elefanten och ställa de dumma frågorna. Då kanske fler vågar prata. Eller så är det konsulten som får verka dum om det blir fiasko. Det står vi ut med.

Jag önskar er alla en bra början på året och hoppas ni tar er tid att reflektera och innovera.

Min kollega Liza Andersson och jag delar här fler tankar om reflektion och innovation i ett inlägg på LinkedIn.