I huvudet på en innovations- och affärscoach

Både hopp- och förväntansfull klev jag den 4e oktober in på Göteborgskontoret för att arbeta min första dag som innovations- och affärscoach. En del oro relaterat till om jag gjort rätt som lämnade min förra arbetsgivare efter bara 10 månader hängde kvar när jag klev in genom dörren, men den var som bortblåst när jag klev ut genom samma dörr i slutet av dagen.

Syftet med min roll som innovations- och affärscoach är att stötta de konsulter som också har en inneboende entreprenör som då och då behöver få komma fram. De, organisationens hjältar, som säkerställer Tyréns möjlighet att vara en stark kraft i utvecklingen av framtidens hållbara samhälle! Inte bara idag utan även kommande generationer. Det tycker jag är stort. Och häftigt.

Varför hamnade jag på Tyréns?

Enkelt beskrivet: För att det gav mig möjligheten att kombinera de två saker jag brinner för allra mest, samhällsbyggnad och innovation.

Branschen som sådan har fascinerat mig under lång tid, och jag klev in i den redan på gymnasiet när jag utbildade mig till snickare. Även om byggandet gav mig en del tillfredsställelse i att få jobba med händerna, var det inte det som engagerade mig i djupet av mitt hjärta. Det var inte förrän under min kandidatutbildning i Väg- och vattenbyggnadsteknik på Chalmers som jag bestämde mig för att bli en pådrivande kraft för hela branschens omställning.

Och jag är helt övertygad om att just Tyréns har en unik möjlighet att också vara en sådan pådrivande kraft. Anledningen till att jag säger så är baserad på tre spaningar jag gjort:

    • Det faktum att Tyréns ägs av en stiftelse öppnar för möjligheten att tjäna ett högre (och mer engagerande) syfte jämfört med företag med annan ägandestruktur (exempelvis börsnoterade).
    • Inom Tyréns finns en djup, och en brett förankrad, förståelse för betydelsen av innovation. Det har strategisk tyngd och det finns en etablerad organisation.
    • Kompetensen och engagemanget hos oss som jobbar på Tyréns är i världsklass. Det finns inga problem vi inte har förmågan (eller viljan) att lösa.

Därför valde jag att hamna på Tyréns.

Hur vill jag bidra?

Jag är här för att stötta våra medarbetare i resan från entreprenöriell konsult till konsulterande entreprenör. För att vara konkurrenskraftig oavsett hur omvärlden förändras behöver man som företag vara duktig på att göra två saker samtidigt. Leverera kärnaffären och utveckla nästa kärnaffär. Det kräver helt olika uppsättning av kompetenser, samarbetspartners och processer och jag är här för att stötta de som engagerar sig i utvecklingen av det sistnämnda.

Att vara intraprenör kan ibland kännas jobbigt och otacksamt, och utan rätt stöd och uppmuntran är sannolikheten stor att både engagemang och innovation går i graven. Resan från idé till kommersialiserad affär är nämligen sällan rak och enkel, utan ser snarare ut som något i stil med bilden nedan. Min uppgift är också att säkerställa det finns en kund på andra sidan vår process för produkt- och tjänsteutveckling som vill betala för det vi tar fram.

Från Explore till Exploit

Alla innovationer påbörjas inte i ett garage, men startskottet är utan tvekan alltid en kopp kaffe, hör av dig om du vill veta mer om våra innovationer eller prata idéer!