Sarah Bragée

Affärsstrateg Stadsutveckling

Marknadsanalytikern Sarah Bragée har i över 10 år arbetat med undersökningar och marknadsanalyser både globalt och i Sverige. De senaste åren har varit inriktade på stadsutveckling – trender inom bostäder och kontor, flyttkedjor, näringslivsanalyser samt utveckling av miljonprogramsområden.